Kontaktinformācija

Adrese:

Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650

Vadītājs/ direktors:

Margarita Skangale

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Margarita Skangale 26476570 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1954

Misija:

Viļānu Novadpētniecības muzeja misija ir saglabāt Viļānu novada garīgās un materiālās kultūras vērtības, lai sekmētu vietējo iedzīvotāju, īpaši skolēnu, izpratni un interesi par vēsturiskajiem procesiem Viļānu novadā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un bagātinātu Viļānu novada kultūras dzīvi.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; Viļānu novada vēstures pētīšana par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Papildus muzeja funkcijām muzejs veic arī tūrisma pakalpojumu sniegšanu, iepazīstinot interesentus ar Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem. No 2021. gada 1. jūlija Viļānu Novadpētniecības muzejs ir Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldes struktūrvienība.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

59AA

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

VNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rēzeknes novada Viļānu apvienības pārvaldes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00.
Papildu informācija:

Viļānu Novadpētniecības muzeja darba laiks vasaras sezonā - jūnijs, jūlijs, augusts: O.,Tr.,C.,P. - 8.00-12.00 / 13.00-17.00; S.- 8.00-16.00; Sv.,Pr. - muzejs slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja krājuma priekšmetiem
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
3 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem (ne mazāka par 10 cilv.) : -Lina sēkliņas stāsts; - Senlatviešu spēka zīmes; -Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām; -Rakstāmpiederumu vēsture Rēzeknes novada izglītojošo iestāžu audzēkņiem
4 Viļānu Novadpētniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Rēzeknes novada izglītojošo iestāžu audzēkņiem
5 Ekskursija pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem (ne mazāk par 10 cilv.) Rēzeknes novada izglītojošo iestāžu audzēkņiem
6 Muzeja apmeklējums Bērniem līdz septiņu gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti, vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes, krīzes centra un speciālās skolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem), citu Latvijas muzeju darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā, Rēzeknes novada izglītojošo iestāžu audzēkņiem. Izstāžu atklāšana un visi tematiskie pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem (ne mazāka par 10 cilv.) : -“Lina sēkliņas stāsts”; - “Senlatviešu spēka zīmes”; -“Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”; -Rakstāmpiederumu vēsture” EUR/apmekl. 0.50
2 Viļānu Novadpētniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate EUR/apmekl. 1.00 skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0.50
3 Ekskursija pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem EUR/grupa 14.65
4 Muzejpedagoģiskā programma skolēniem "Babiņa prata, mazbērni mācās" EUR/apmekl. 1.50
5 Muzeja apmeklējums, muzejpedagoģiskās programmas, ekskursija pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem Visiem skolēniem programmas "Skolas soma " ietvaros, atbilstoši augstāk minētajiem izcenojumiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Viļānu Novadpētniecības muzejam ir pieci darbības pamatvirzieni: - Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana. - Novada vēstures pētīšana par pamatu izmantojot krājuma un citus vēstures avotus. - Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana. - Muzeja pamatdarbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. - Papildus muzeja funkcijām muzejs veic arī tūrisma pakalpojumu sniegšanu, iepazīstinot interesentus ar Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Nolikums 28.02.2019 Nr.02&29
2. Noteikumi par krājumu Krājuma noteikumi 28.02.2019 Nr. 02&29
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas,ugunsdrošības instrukcijas un rīcība ugunsgrēka gadījumā 06.10.2015 Nr.1

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Viļānu Novadpētniecības muzejs ir izvietots Viļānu kultūras nama ēkā Kultūras laukums2, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 Pašvaldības īpašums 1953
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

231

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 156
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 39
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes