Kontaktinformācija

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Milāna Bule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Milāna Bule 65723931 26039085 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918.gadā Ludzas krievu ģimnāzijas zinātniski literārā žurnāla Junaja misļ (Jaunā doma) decembra numurā tika publicēts raksts par vēstures muzeja nodibināšanu un aicinājumu nodot muzejam senus vēsturiskus, arheoloģiskus, etnogrāfiskus eksponātus, grāmatas, monētas u.c. priekšmetus.

Misija:

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Muzeja darbības pamats ir Ludzas novada domes 2021.gada 29.decembrī apstiprināts Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums. LdNM patstāvīgi organizē muzeja darbību, izmantojot tā rīcībā nodoto mantu un līdzekļus.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ludzas Novadpētniecības muzeja mājas lapa izveidota 2008.gadā, tā tika pārveidota 2018.gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām. Apmeklētāji var uzzināt informāciju par muzeja rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā arī par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem, sniegts ieskats muzeja vēsturē. Informāciju par pasākumiem papildina fotogrāfijas. Informācija pieejama latviešu, angļu un krievu valodās, informāciju par Ludzas Lielo sinagogu. Ludzas novada pašvaldības mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, t.sk. muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2018

Kas aktualizē informāciju:

ekspozīciju un izstāžu kurators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

88A4

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

LdNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ludzas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 No 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00.
Papildu informācija:

Ziemas periodā - no 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās bija no plkst. 10:00 līdz 15:00. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - * pēc pieprasījuma muzejs strādā, ja tiek rīkots pasākums, par to apmeklētāji tiek informēti atsevišķi: informācija vietējā un reģionālajā presē, mājas lapā - muzeja un pašvaldības, informācija uz reklāmas stenda pie muzeja vārtiem), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā - muzejs strādā pēc pieprasījuma*), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī - strādā pēc pieprasījuma*), Ziemassvētkos (25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Pēc iepriekšējā pieteikuma ekskursijas tiek vadītas arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums 1) iepazīšanās ar muzeja krājumu; 2) iepazīšanās ar kartotēku; 3) speciālistu konsultācijas; 4) grupu vadītājiem (lidz 3 cilvēkiem); 5) Latvijas muzeju darbiniekiem; 6) ICOM biedriem: 7) muzejs regulāri rīko Ģimenes dienas - pasākumā bez maksas var iepazīties ar konkrētu ekspozīciju vai izstādi; 8) Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem; 9) bērniem no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu); 10) pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6.g.v.); 11) represētām personām (uzrādot dokumentu); 12) otrdienās - pensionāriem (uzrādot dokumentu); 13) invalīdiem (uzrādot dokumentu); 14) Ludzas novada pašvaldības delegācijām; 15) maznodrošinātām personām (uzrādot dokumentu)
2. Autostāvvieta Stāvlaukums vieglajām automašīnām un autobusiem.
3. Fotografēšana un filmēšana Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts filmēt un fotografēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 2,00 EUR; Skolēniem, studentiem - 1 apmeklētājs - 1,00 EUR; Pensionāriem - 1.50 EUR; Ģimenes biļete (ar bērniem) - 3.00 EUR
2 Ekspozīciju apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.75 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.50 EUR
3 Izstādes apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.50 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.25 EUR
4 Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.) latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR; angļu valodā - 15.00 EUR
5 Pārskata ekskursija pa pilsētu latviešu, krievu valodā - 30.00 EUR; angļu valodā - 40.00 EUR
6 Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam) mācību iestāžu audzēkņiem - 1.00 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem - 0.50 EUR
7 Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) 1.00 EUR
8 Muzeja teritorijas izmantošana organizētiem pasākumiem (1 stunda) - 25.00 EUR; kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) - 60.00 EUR
9 Krājuma materiālu izmantošana 1) Ekskursijas krātuvē: - skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR, pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR 2) Krājuma materiālu atlase: -) 1-10 vienības - 1.50 EUR -) 10-20 vienības - 3.00 EUR -) 30 un vairāk - 4.50 EUR 3) Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00-10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības) 4) Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.) 5) skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) 1 vienība - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.)
10 Radošā darbnīca Radošā darbnīca "Smēde" - 1.00 EUR
11 Dzimšanas diena muzejā Bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, programmas darbības pariods no 1.maija līdz 30.septembrim - 30.00EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1) Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības raksturojoša krājuma komplektēšana, uzskaite, dokumentēšana, saglabāšana un izpēte; 2) Austrumlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību popularizēšana, veidojot interesantas, atraktīvas ekspozīcijas un izstādes; 3) Sabiedrības izglītošana, organizējot muzeja pasākumus, veidojot ekskursiju maršrutus un izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk.mūža izglītību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums 29.12.2021
2. Noteikumi par krājumu Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 27.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Ludzas Novadpētniecības muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtās situācijā 27.04.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ludzas Novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 29.12.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, Darba aizsardzības instrukcijas 25.03.2015
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ludzas Novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 28.11.2013 Papild.10.07.2014., 26.01.2017. Papild. 23.01.2020., protokols Nr.2.
2. Civilās aizsardzības plāns 29.10.2008 Precizēts 30.01.2020.
3. Darba aizsardzības pasākumu plāns 23.03.2021
4. Darba vietas un darba veidi, kur pastāv darba vides risks un tā novērtējums 25.03.2020
5. Darba aizsardzības instrukcijas 25.03.2015 Papildināts 02.10.2018.
6. Ugunsdrošības instrukcija objektiem "Muzeja ēka, Saimniecības ēka, Rija, Dūmistaba, Zemnieka māja, P.Vilcāna keramikas darbnīca, Jaunsaimnieka māja" 28.04.2017
7. Ugunsdrošības instrukcija objektam "Ludzas Lielā sinagoga" 03.02.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

40989

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

33010

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

614

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

438

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 49 28
2. Dāvinājumi 508 354

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

468

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Etnogrāfiskie priekšmeti – mucas, pulksteņi, koka trauki, koka plaukts, salmu un zāles smalcinātājs Attīrīts, apstrādāts ar pretrūsas līdzekļiem Buwanol, attaukots un konservēts ar pretkorozijas līdzekli BRUNOX. Satrupējušo un trūkstošo koka detaļu nomaiņa pret jaunām. Darbarīkiem nomainīti kāti. 20
2 Tekstilijas - segas, cimdi, zeķes, šalles, jostas, sedzenes, lakati, villaines, izšuvumi Vēdināšana 448

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

21170

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2000

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1825

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1185

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1405

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1066

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Varoņa atgriešanās mājās" 44 35
2 Dabas ekspozīcija 148 78
3 Etnogrāfijas nodaļas ekspozīcija ("Zemnieku māja"(eksponēti kopā 69/ no tiem pamatkrājums 66), "Dūmistaba" (83/80), "Rija" (39/35), "Vilcāna keramikas darbnīca (1/0), "Vējdzirnavas" (3/3), "Naftas motors" (1/0), "Jaunsaimnieka māja" (151/87), J.Kuļņeva krūšutēls (1/1) 348 272
4 Vēstures ekspozīcija 642 566
5 Ludzas Lielā sinagoga 118 74
6 "Novadnieku galerija" 91 38
7 "Ludzas igauņi" 14 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

262

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

110

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Ragainā māla stāsts" 35 34
2 "Ludzas pilsētas vidusskolai -100" 8 5
3 "Dievam par godu" / Staņislavu Ladusānu pieminot 29 18
4 Plenēra "Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti"" 23 0
5 "Manas dzimtas atmiņu stāsti" 62 17
6 "Cik sens tas laiks" 91 33
7 "Ludzas igauņi" 14 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

42

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

9

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Dzelzceļa posma Cirma-Zilupe vēsture" 7 1
2 "Kad mamma bija skolniece" 11 8
3 Mākslas plenēru darbi 24

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

124

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

123

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna, Kristus ar biķeri Eksponēšana altārī Ludzas luterāņu baznīcā Ludzas luterāņu draudze, Vija Semuča 1 0 06.06.2018 31.12.2024 10.11.2022 Atbilst
2 Glezna, 3 žuburu dakšas Izstādei "Muzeja stāsti Latvijai" Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 2 2 20.06.2018 31.12.2024 08.06.2021 Atbilst
3 Arheoloģiskie priekšmeti no Ņukšu un Dzērvju kapulaukiem Eksponēšanai Kārsavas kultūrvēstures centram "Līču māja" 29 29 15.11.2021 31.12.2023 11.11.2022 Atbilst
4 Arheoloģija, dabas un minerālu kolekcijas priekšmeti Izstādei "Ādolfs Pildegovičs-Krāslavas Novadpētniecības muzeja dibinātājs" Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 92 92 07.03.2022 07.03.2023 11.11.2022 Atbilst

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 300 184 484
Digitālo attēlu izgatavošanai 165 1500 1665

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 8 8
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 M.Bule Ludza pirms 100 gadiem – 1922. gads 10.01.2022 31.01.2022 Publikācijai presē Pabeigts
2 M.Bule Ludza pirms 95 gadiem – 1927. gads 01.02.2022 09.02.2022 Publikācijai presē Pabeigts
3 M.Bule Ludzas apriņķis pirms 90 gadiem… 1932.gads 15.03.2022 07.04.2022 Publikācijai presē Pabeigts
4 M.Bule, V. Mācītāja, prof. Staņislava Ladusāna dzīves gājums, kultūrvēsturiskais mantojums 01.06.2022 10.08.2022 Publikācijai presē, izstādes plāns Pabeigts
5 M.Bule Ludzas luterāņu baznīcas vēsture (150 gadu jubileja) 01.09.2022 20.09.2022 Publikācijai presē Pabeigts
6 M.Bule Ludza pirms 85 gadiem – 1937.gads 27.09.2022 20.10.2022 Publikācijai presē Pabeigts
7 M.Bule Ludzas apriņķis pirms 80 gadiem – 1942.gads 03.11.2022 01.12.2022 Publikācijai presē Pabeigts
8 M.Bule Slēgtās skolas Briģu un Rundēnu pagastos 24.02.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
9 I.Matvejenko Slēgtā skola: Padoles (Stiebrinieku) skolas vēsture 02.02.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
10 I.Matvejenko Slēgtā skola: Dzērvju skolas vēsture 02.02.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
11 I.Matvejenko Slēgtā skola: 2. Mežvidu skolas vēsture 16.05.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
12 I.Matvejenko Slēgtā skola: Aizgāršas (Goliševas) skolas vēsture 23.08.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
13 I.Matvejenko Slēgtā skola: Vītolu skolas vēsture 08.12.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
14 A.Loseviča Zvirgzdenes pamatskolas vēsture 26.01.2022 31.05.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
15 A.Loseviča Franapoles / Ezersalas pamatskolas vēsture 09.02.2022 30.06.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
16 A.Loseviča Istalsnas pamatskolas vēsture 16.03.2022 31.08.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
17 A.Loseviča Ozupienes pamatskolas vēsture 22.04.2022 29.09.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
18 A.Zīmele Slēgtās skolas Nirzas pagastā 02.02.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
19 V.Dzevaltovskis Istras skolas vēsture 22.04.2022 30.12.2023 Slēgto skolu vēstures pētīšana un informācijas apkopojums Turp.
20 M.Bule, V.Dzevaltovskis Ludzas poļu dzimtu vēsture 15.09.2022 25.10.2022 Izstādes plāns Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M.Bule Ludza pirms 80 gadiem…1941 Ludzas Zeme, 07.01.2022., 16663 zīmes
2 M.Bule Trūka pieredzējušu policistu. Ludzas apriņķis pirms 100 gadiem… 1922.gads Ludzas Zeme, 11.02.2022. 11517 zīmes
3 M.Bule Rainis apmeklē Ludzu. Ludzas apriņķis pirms 95 gadiem…1927.gads Ludzas Zeme, 18.02.2022. 17323 zīmes
4 M.Bule Ludzas apriņķis pirms 90 gadiem…1932.gads Ludzas Zeme, 12.04.2022. 22038 zīmes
5 M.Bule Atklāj izstādi “Dievam par godu”. Izcilam filozofam novadniekam Staņislavam Ladusānam - 110 Ludzas Zeme, 02.08.2022. Vietējā Latgales avīze, 12.08.2022. 12361 zīmes
6 M.Bule No pasaules pa diedziņam. Ludzas luterāņu baznīcai 150. Ludzas Zeme, 23.09.2022. 10185 zīmes
7 M.Bule Pirms 85 gadiem – visblīvāk apdzīvotais apriņķis Ludzas Zeme, 25.10.2022. 25779 zīmes
8 M.Bule Apriņķis pirms 80 gadiem – Vācijas okupācijas laiks Ludzas Zeme, 06.12.2022. 16290 zīmes
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M.Bule, V.Dzevaltovskis St Ladusānam-110 “Ad gloriam Dei!” (“Dievam par godu”) 52829 zīmes
2 M.Bule, V.Dzevaltovskis “Manas dzimtas atmiņu stāsti” 61373 zīmes
3 M.Bule, V.Dzevaltovskis, A.Loseviča "Ludzas igauņi" 58630 zīmes
4 A.Loseviča "Ragainā māla stāsts" 4613 zīmes

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

2000

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Austrumlatgales pilsētas un novadi 13

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7509
Individuālie 2900
Pārējie 1360
Apmeklētāji grupās 3249
Skolēni grupās 2209
Ārzemnieki grupās 78
Pārējie grupās 962
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2886

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

305

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2639

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

621

Papildu informācija:

Kopš 22.01.2016. Ludzas Lielā sinagoga ir muzeja struktūrvienība. Ludzas Lielās sinagogas darbība 2022. gadā: Apmeklējumu kopskaits: 1081 Individuālie: 283 Pārējie: 798 T.sk. bezmaksas apmeklējumi: 288 Dienu skaits gadā, kad bija atvērta apmeklētājiem: 259 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem: 1036 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem brīvajā laikā: 23.5 Darbinieku vadīto ekskursiju skaits: 54 Sinagogā tika novadītas 3 muz-kās programmas "Iespied savu vārdu ivritā": norišu skaits - 3, klausītāju skaits-55 (5.-12.klašu audzēkņi).

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

49

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

80

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1640

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

5

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

210

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

10

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 R.Kučāne "Dzīvnieku valstī" 2008 29 587 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 1.-4.klašu skolēni
2 R.Kučāne "Latvijas putnu sugu daudzveidība" 2003 9 177 Sākumskolas un pamatskolas klašu audzēkņi, pedagogi
3 A.Loseviča, R.Kučāne "Pieloc, māsiņ, skolas somu" 2013 7 141 3.-5. klašu audzēkņi, pedagogi
4 A.Loseviča "Miķeļdiena Latgales sētā" 2008 8 198 Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi. 1.-5.klašu audzēkņi, pedagogi
5 A.Loseviča, R.Kučāne "Viduslaiki Ludzas novadā" 2016 9 153 5.-9. klašu audzēkņi, pedagogi
6 A.Loseviča "Meteņi Latgales sētā" 2006 4 83 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 1. – 2. klašu audzēkņi, pedagogi
7 A.Loseviča "Lieldienas Latgales sētā" 2005 1 23 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi
8 A.Loseviča "Mārtiņi Latgales sētā" 2015 2 48 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi
9 R.Kučāne "Baltābola pļavu bridu" 2013 1 9 10. klašu audzēkņi, pedagogi
10 R.Kučāne “Lāčplēša diena” 2003 8 188 pamatskolas un vidusskolas klašu audzēķņi, pedagogi
11 A.Loseviča “Nākat iekšā, Ziemassvētki, Nu mēs jūs gaidīsim” 2021 1 19 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi
12 R.Kučāne “Meža putni” 2008 1 14 10. klases audzēkņi, pedagogi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Loseviča, R.Kučāne “Jaunā pāra sagaidīšana LdNM Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļā” 2013 5 210 jaunlaulātie un kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Bērnu grāmatas lasām-pētām-darām prezentācija 18.03.2022 LdNM 1 27 Ludzas novada pašvaldības priek-ja vietniece Ināra Silicka, Zilupes vidusskolas audzēkņi un pedagogi, Ilga Ivanova (Zilupes pašvaldības darbiniece), Ludzas, Kārsavas un Zilupes pilsētas iedzīvotāji un viesi
2 “Putnu dienas Ludzā” 01.04.2022 LdNM 1 40 Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe, Ludzas 2.vidusskolas skolotāji un audzēkņi, Ludzas vidusskolas audzēkņi, Ludzas pilsētas iedzīvotāji
3 10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums” 04.06.2022 - 05.06.2022 LdNM Brīvdabas nodaļa 1 398 Režisore Ligita Valijeva, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Aina Matīsa, Latvijas amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis, režisore, skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Latvijas amatierteātru kolektīvu dalībnieki, Ludzas novada iedzīvotāji un viesi
4 Skandināvu mākslinieku apvienības “ENT” izrāde 13.06.2022 LdNM Brīvdabas nodaļa 1 82 Skandināvu mākslinieku apvienības “ENT”, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas skolotāji un audzēkņi, Ludzas pilsētas iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, Ludzas BJC pedagogi un audzēkņi
5 “Muzeju nakts” 14.05.2022 LdNM 1 536 Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas PII “Rūķītis” pedagogi, Isnaudas amatierteātra "Isnauda" aktieri, Ludzas novada Bēŗnu un jauniešu centra direktore E.Obrumāne, Tihovsku ģimene, Ludzas pilsētas iedzīvotāji un viesi
6 Seminārs “Ludzas igauņi un Baltijas jūras somu mantojums Latgalē” 16.06.2022. LdNM 1 38 Helsinku Universitātes profesors Riho Grintāls, Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētnieks Dr. Uldis Balodis, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas novada pašvaldības darbinieki
7 Lekcija “Baltkrievijas Nacionālā vēstures arhīva dokumentu informatīvais potenciāls Latgales katoļu baznīcas vēstures pētniecībā” 21.07.2022. LdNM 1 25 Ludzas Romas katoļu baznīcas pārzinis R.Doļa, Ludzas novada vēstures skolotāji, Ludzas pilsētas iedzīvotāji un viesi
8 St.Ladusānam veltītās izstādes “Dievam par godu” atklāšana 12.08.2022 LdNM 1 17 Ludzas Romas katoļu baznīcas pārzinis R.Doļa, prof. M.Kiope, Saeimas deputāte Alīna Gendele, Rīgas jezuītu draudzes pārstāvis Tadeušs Česlaks, Ludzas TN direktore V.Razumovska, Ludzas novada Romas – katoļu draudžu locekļi
9 Plenēra “Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti” atklāšanas pasākums 22.08.2022 Zilgme, Cirmas pagasts, Ludzas novads, Cirma 1 14 Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas novada pašvaldības galvenā grāmatvede L.Mežule, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, plenēra dalībnieki no Latvijas un Lietuvas
10 Plenēra dalībnieku darbu izstādes “Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti” atklāšana, plenēra noslēgums 26.08.2022 LdNM Brīvdabas nodaļa 1 37 Ludzas novada pašvaldības galvenā grāmatvede L.Mežule, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, bijusī Ludzas domes pr-ja Valentīna Lazovska, folkloras kopa “Dzeipori”, Zilupes pašvaldības darbiniece Ilga Ivanova, mākslinieki asoc.prof. V.Fomins, N.Paksadze, J.Kaftailova, M.Kaftailova, A.Denisenko, O.Davidovska, P.Ostapcevs, L.Caune, I.Ladusāne, A.Misāne, A.Misāns
11 Plenēra dalībnieku darbu izstādes “Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti” atklāšana 04.09.2022 L.Rezevskas izstāžu zāle, Kuldīga 1 27 L.Rezevskas izstāžu zāles atbildīgā par iztādēm un ekspozīcijām Antonija Valeiņa, Kuldīgas pašvaldības darbinieki, Kuldīgas iedzīvotāji un viesi
12 Izstādes "Manas dzimtas atmiņu stāsti" atklāšana 26.10.2022 LdNM 1 46 Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas biedri, Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Doreiko-Sinkeviča, Rēzeknes Poļu ģimnāzijas ilggadējā direktore Valentīna Šidlovska, zinātnieki no Polijas: Justina Olko (Justyna Olko) no Varšavas Universitātes, Tomašs Vicherķevičs (Tomasz Wicherkiewicz) un Pjotrs Grablunas (Piotr Grablunas) no Ādama Mickeviča Universitātes Poznaņā, Melhiors Jakubovskis (Melchior Jakubovski) no Polijas Zinātņu akadēmijas, Ludzas novada iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Tā kā muzejs atrodas vecā ēkā, tad pilnībā to pielāgot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējumiem nav iespējams. 2018. gadā tika iegādāts invalīdu pacēlājs Antano hg 204, līdz ar to cilvēki ratiņkrēslos var iekļūt muzeja I stāvā, kur durvju ailes ir pietiekami platas, lai ar ratiņkrēslu varētu brīvi pārvietoties pa izstāžu telpām. 2018.gadā pie muzeja ieejas tika piestiprināta metāla marga, lai cilvēki ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem varētu vieglāk ieiet muzeja I stāva telpās. Ir iespējams no ārpuses apskatīt Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektus, objektam "Rija" ir izbūvēts noņemams panduss, lai tajā varētu iekļūt iekšā cilvēki ar kustību traucējumiem. Var gan no ārpuses, gan iekšpusē I stāvā apskatīt objektu "Ludzas Lielā sinagoga".
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Viduslaiku ekspozīcijā ir iespēja noklausīties audio failu par Ludzas pilsētas vēsturi un Ludzas Livonijas ordeņa pili.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem LdNM ekspozīcijās ir izvietotas anotācijas trīs valodās: latviešu, krievu un angļu, kā arī pieejami informatīvie bukleti.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzejā regulāri tiek analizēti ieraksti Muzeju apmeklētāju atsauksmju grāmatās. Muzeja mājaslapā apmeklētājiem ir iespēja atstāt atsauksmes pie rakstiem, kā arī uzrakstīt muzejam vēstuli. Līdz šim piedāvājums un cenu politika apmeklētājus apmierināja.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

12

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Ludzas igauņi" Ludzas novada pašvaldība Ekspozīcija vēsta par Ludzas igauņu kopienas vēsturi, valodu, pārstāvjiem.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros LdNM muzejpedagoģiskās programmas / Ludzas Novadpētniecības muzeja Dabas ekspozīcijā, Kuļņeva ielā 2, Ludzā Projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā ”, NATOUR LV-RU-030 ietvaros LdNM iegādājās sīko inventāru muzejped.programmām. janvāris Sebežas pilsētas administrācija Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā ”, NATOUR LV-RU-030 ietvaros LdNM speciālisti novadīja 5 muzejpedagoģiskās programmas. 2021 Sebežas pilsētas administrācija Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Projekta ietvaros tika iegādāts tērps programmu vadīšanai Dabas ekspozīcijā, kā arī 3 datorkrēsli, 2 galdi, 12 mīkstie krēsli, novadīta muzejpedagoģiskā programma. 2020 Sebežas pilsētas administrācija Sebeža Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ludzas Novadpētniecības muzejs Kuļņeva iela 2, Ludza Pašvaldības īpašums 1911.
Ludzas Lielā sinagoga 1. maija iela 30, Ludza Pašvaldības īpašums 1800. 8948
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Saimniecības ēka
Muzeja ēka
Sinagogas ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

605

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 389
Krājuma telpas 83
Pārējās telpas 133
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: