Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010

Vadītājs/ direktors:

Māra Lāce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Informācija un ekskursiju pieteikšana LNMM galvenajā ēkā 67324461 @
Direktore Māra Lāce 67325051 @
Direktora vietniece administratīvajā darbā Una Sedleniece 67322524 @
Direktora vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova 67325021 @
Saimniecības departamenta vadītājs Reinis Joņins 67716100 @
Grāmatvedības un finanšu daļas vadītāja Agita Vīgupa 67716105 @
Personāla daļas vadītāja Inga Ozola 67357400 @
Komunikācijas un izglītības darba nodaļas vadītāja Annija Sauka 67716102 @
Preses centra vadītāja Nataļja Sujunšalijeva 67357527 @
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece 67716101 @
Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja Inese Baranovska 67830900 @
Ārzemju mākslas departamenta vadītāja Daiga Upeniece 67228776 @
Restaurācijas nodaļas vadītāja Una Kastanovska 67716112 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1905

Sākums:

1905.gadā pēc arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta Rīgas pilsēta uzcēla Rīgas pilsētas mākslas muzeja ēku K.Valdemāra ielā 10a, uz kuru tika pārceltas 1868.gadā dibinātās Rīgas gleznu galerijas kolekcijas. 1986.gadā muzeja rīcībā tika nodota ēka Torņa ielā 1, kur šobrīd izvietota 20.gs.2.puses mākslas kolekcija un atrodas izstāžu zāle "Arsenāls". Latvijas Nacionālās mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta kolekcijās atrodas vairāk kā 62 000 mākslas darbi, kas atspoguļo profesionālās mākslas attīstību Baltijā un Latvijā no 18.gs. vidus līdz mūsdienām. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā ir apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas, kas atspoguļo profesionālās mākslas attīstību Baltijā un Latvijā no 18. gadsimta vidus līdz mūsdienām, kā arī atklāj spilgtas krievu mākslas epizodes no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmajai pusei. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krievu glezniecības krājums ir bagātākais Baltijas valstīs.

Misija:

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja misija ir izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos

Darbība:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs. Muzejs regulāri rīko mākslas izstādes, piedalās starptautiskos projektos, gatavo muzeja izdevumus, organizē zinātniskās konferences, dažādus mākslas un kultūras pasākumus. Paralēli ekspozīciju un izstāžu darbībai Latvijas Nacionālais mākslas muzejs veic intensīvu izglītojošu darbu. Apmeklētājiem tiek piedāvātas muzeja darbinieku vadītas ekskursijas un speciālas izglītības programmas. Interesentiem pieejams zinātnisko dokumentu centrs. Šobrīd Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrā ietilpst tā galvenā ēka Krišjāņa Valdemāra ielā, izstāžu zāle “Arsenāls”, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs un kopš 2010. gada 1. janvāra arī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs un Mākslas muzejs „Rīgas birža” (iepriekš – Ārzemju mākslas muzejs).

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2010
2016
2022

Kas aktualizē informāciju:

LNMM Mājas lapas administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

21AA

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrības biedrs, ICOM kolektīvais biedrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Trešdiena 10:00 18:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Ceturtdiena 10:00 18:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Piektdiena 10:00 20:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Sestdiena 10:00 17:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Svētdiena 10:00 17:00 LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1
Papildu informācija:

LNMM galvenā ēka J.Rozentāla laukumā 1 Muzeja kasi slēdz 30 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: Līgo un Jāņu dienās (23.–24. jūnijā), Ziemassvētkos (25.–26. decembrī), 31. decembrī.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Īstenot muzeja krājuma politiku, komplektēt mākslas darbus, apkopot informāciju par Latvijas profesionālās mākslas vēsturi, kā arī saglabāt vēsturiski izveidojušos cittautu mākslas kolekciju 2. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu, uzskaiti un pārvaldību; 3. Veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. Nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. Veikt izglītojošo darbu, kas saistīts ar Baltijas un Latvijas tēlotājas mākslas vērtībām un kultūras un mākslas attīstību Latvijā; 6. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs” nolikums 18.12.2012 MK noteikumi Nr. 923
2. Noteikumi par krājumu V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs"krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 24.11.2010 Saskaņots ar KM 23.11.2010.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 22.12.2008 LNMM rīkojums Nr. 189
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējie noteikumi "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI" 25.04.2016 LNMM rīkojums Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi LNMM rīīcības plāns krīzes vai apdraudējuma gadījumā 09.01.2017 LNMM 09.01.2017. rīkojums Nr. 1-2/3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija LNMM,Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā LNMM ēkā – Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10a 21.05.2007 LNMM rīkojums Nr. 70
2 Ugunsdrošības instrukcija LNMM,Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā LNMM filiālē R.Sutas un A.Beļcovas muzejā – Rīgā, Elizabetes ielā 57a - 26 21.05.2007 LNMM rīkojums Nr. 70
3 Ugunsdrošības instrukcija LNMM,Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā LNMM izstāžu zālē „Arsenāls” – Rīgā, Torņa ielā 1 21.05.2007 LNMM rīkojums Nr. 70
4 Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā vai darba līgumos 15.08.2011 LNMM rīkojums Nr. 95
5 Darba aizsardzības sistēma 29.05.2003
6 Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība 29.05.2003
7 Darba vides risku novērtēšanas kārtība 29.05.2003
8 Noteikumi darba aprīkojuma izmantošanā 29.05.2003
9 Noteikumi individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanā 29.05.2003
10 Noteikumi „Instruktāža, apmācība un informēšana” 29.05.2003
11 Ievadinstruktāža darba aizsardzībā 29.05.2003
12 Darba drošības instruktāža Nr.1. – speciālistam 29.05.2003
13 Darba drošības instruktāža Nr.2. – restauratoram 29.05.2003
14 Darba drošības instruktāža Nr.3. – elektriķim 29.05.2003
15 Darba drošības instruktāža Nr.4. – galdniekam 29.05.2003
16 Darba drošības instruktāža Nr.5. – fotogrāfam 29.05.2003
17 Darba drošības instruktāža Nr.6. – eksponātu uzraugam 29.05.2003
18 Darba drošības instruktāža Nr.7. – strādniekam 29.05.2003
19 Darba drošības instruktāža Nr.8. – sētniekam 29.05.2003
20 Darba drošības instruktāža Nr.9. – sargam 29.05.2003
21 Darba drošības instruktāža Nr.10 – apkopējai 29.05.2003
22 Darba drošības instruktāža Nr.11. – sanitārtehniķim 29.05.2003
23 Darba drošības instruktāža Nr.12. –darbam ar datoru 29.05.2003
24 Darba drošības instruktāža Nr.13. – elektrodrošībā 29.05.2003
25 Darba drošības instruktāža Nr.14. – autovadītājam 29.05.2003
26 V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" Reglaments 05.02.2010 LNMM rīkojums Nr. 27
27 V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" Ētikas kodekss 22.01.2009 LNMM rīkojums Nr. 12
28 V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" Ētikas komisijas reglaments 15.10.2010 LNMM rīkojums Nr. 145
29 V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2009-2013 gadam 15.10.2010 LNMM rīkojums Nr. 145
30 Kārtība, kādā V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" tiek organizēta lietvedības dokumentu aprite 15.10.2010 LNMM rīkojums Nr. 145
31 Informācijas izsniegšanas kārtība V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" 28.12.2009 LNMM rīkojums Nr. 218
32 Darba samaksas organizēšanas un noformēšanas kārtība v/a "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 29.06.2011 LNMM rīkojums Nr. 75
33 Kārtība, kādā V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" krājums tiek ņemts grāmatvedības uzskaitē 28.12.2010 LNMM rīkojums Nr. 191
34 Komandējumu noformēšanas un ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtība v/a "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" 30.12.2010 LNMM rīkojums Nr. 195
35 Nolikums par V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" Zinātnisko padomi 27.01.2010 LNMM rīkojums Nr. 17
36 Kārtība, kādā V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" saņem, uzskaita un izlieto dāvinājumus un ziedojumus 06.10.2010 LNMM rīkojums Nr. 141
37 Kārtība, kādā V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" tiek pieteiktas, apstiprinātas un organizētas izstādes 03.06.2010 LNMM rīkojums Nr. 85
38 Fotografēšanas un filmēšanas kārtība v/a LNMM publiskās pieejas telpās 06.10.2010 LNMM rīkojums Nr. 141
39 Noteikumi par automašīnas izmantošanu V/A LNMM 04.02.2010 LNMM rīkojums Nr. 25
40 Kārtība, kādā V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" izmanto dienesta autotransportu 11.10.2011 LNMM rīkojums Nr. 124
41 Noteikumi par informācijas sistēmu resursu uzturēšanas un izmantošanas kārtību v/a LNMM 04.02.2010 LNMM rīkojums Nr. 25
42 Iepirkumu organizēšanas kārtība v/a LNMM 18.01.2012 LNMM rīkojums Nr. 6

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

109073

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

92973

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

350

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

413

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 12 12
2. Dāvinājumi 188 188
3. Novēlējumi 2 2
6. Citi iegūšanas veidi 7 70

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

253

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Glezniecība Restaurācija 29
2 Glezniecība Konservācija 62
3 Grafika Restaurācija 46
4 Grafika Konservācija 53
5 Porcelāns, keramika Restaurācija 7
6 Porcelāns, keramika Konservācija 1
7 Tēlniecība Restaurācija 10
8 Tēlniecība Konservācija 5
9 Gleznu virsrāmji Restaurācija 19
10 Gleznu virsrāmji Konservācija 2
11 Tēlniecība, ārpus LNMM darbnīcām Restaurācija 15
12 Tēlniecība, ārpus LNMM darbnīcām Konservācija 4

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

65

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1. Niklāva Strunkes scenogrāfiju un kostīmu meti 64 Inventarizēti pamatkrājumā 1-2/33 no 06.04.2021.
2. Jūlija Madernieka plakāts 1 Inventarizēts pamatkrājumā 1-2/59 no 09.08.2021.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5944

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

51011

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

4398

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

4398

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
MEANDRS: www.meandrs.lv 49596 1887 MEANDRS

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4366

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3629

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3403

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas māksla 19.-20. gadsimts. LNMM Galvenā ēka 294 293
2 Brīvdabas tēlniecības ekspozīcija "Mītpoētiskie tēli", pie "Muzeju krātuves" Pulka ielā 8, Rīgā 7 7
3 R.Sutas un A.Beļcovas muzeja ekspozīcija 896 690
4 Eiropas mākslas galerija. Glezniecība un tēlniecība. MMRB 182 177
5 Eiropas mākslas galerija. Porcelāns. MMRB 397 395
6 Sudraba kabinets MMRB 109 109
7 Āzijas mākslas galerija MMRB 487 478
8 Senās Ēģiptes māksla MMRB 74 74
9 Nikolajs Rērihs (8174-1947). Glezniecība. MMRB 18 18
10 Antīkās mākslas kabinets 551 548
11 Latviešu profesionālā lietišķā māksla 20.gs.60.gadi – 21.gs. DMDM 214 214
12 Latviešu profesionālā lietišķā māksla 19.gs.b. – 20.gs.60.gadi. DMDM 285 285
13 Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija "Muzeju krātuvē" (Pulka iela 8) 115 115

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

536

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

496

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 13 izstādes visās muzeja struktūrvienībās. Skat. izstāžu sarakstu sadaļā "Izstādes un ekspozīcijas" katrā no struktūrvienībām. 536 496

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

468

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

467

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 17 izstādēs citos muzejos un kultūras iestādēs Latvijā kopā izmantots LNMM krājums: 290 289
2 8 izstādēs ārzemēs kopā izmantots LNMM krājums: 178 178

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

358

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

294

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas, grafikas, skulptūras, gobelēni Latvijas muzeju ekspozīcijām, telpu noformēšanai Muzeji, LR Ārlietu ministrija, vēstniecības, LR Kultūras ministrija, LR Finanšu ministrija u.c. iestādes un organizācijas 358 294 01.01.2021 31.12.2021 Saskaņā ar līgumiem Atbilst

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2588 737 3325
Digitālo attēlu izgatavošanai 1758 304 2062

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 31 31
2. Monogrāfijas 1 1
3. Izstāžu, krājuma katalogi 6 6
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 8 8
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

17

no tiem realizēti:

17

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
DARBS GRUPĀS KOPĀ: 19 tēmas (tālāk - atspoguļotas apkopotā veidā)
Latvijas Vizuālās mākslas departamentā 1. Ginta Gerharde-Upeniece, Dace Lamberga, Aija Brasliņa, Māra Lāss, Marita Bērziņa, Gunta Madlinska, Ieva Kalnača – Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā. 2. Marita Bērziņa, Iveta Derkusova – Latvijas grafikas pastāvīgās ekspozīcijas (19. gs. beigas–1940) koncepcijas izstrāde. 3. Aija Brasliņa, Ieva Kalnača, Inga Jagus, Līsa Pehlapū – Janis Rozentāls. Dzīves deja 4. Ieva Kalnača, Gunta Madlinska – Gustava Šķiltera daiļrade un draudzība ar katalāņu mākslinieku Olegeru Junjentu un citiem katalāņu un spāņu māksliniekiem. 5. Elita Ansone, Māra Lāce, Valda Knāviņa, Līna Birzaka Priekule, Astrīda Rogule, Agnese Zviedre – Izstāžu zāles “Arsenāls” būvvēsture un izstāžu vēsture 1988. – 2019. 6. L.Birzaka-Priekule, Arta Vārpa, Agnese Zviedre, Ilze Putniņa – Kvīri, ķermenis un performance laikmetīgajā mākslā. 7. Nataļja Jevsejeva, Iļja Ļenskis – Ebreju mākslinieki starpkaru Latvijā. 8. Nataļja Jevsejeva, Baiba Sprance – Latvijas modernisms, kubisms. 9. Nataļja Jevsejeva, Anita Vanaga – Ludolfa Liberta scenogrāfija. 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departamentā 10. I.Baranovska, I.Bužinska, A.Stupele – Dizaina video stāsti. 11. A.Pore, A.Piņķe un viss DMDM kolektīvs – “Audiovizuālā ceļveža izveide DMDM pastāvīgajā ekspozīcijā”. 12. Viss DMDM speciālistu kolektīvs – DMDM 3. stāva pastāvīgās ekspozīcijas DIZAINA PROCESS izstrāde. 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Ārzemju mākslas departamentā 13. Kristīne Milere, Baiba Uburģe – Ķīnas šņaucamās tabakas pudelītes. 14. Baiba Uburģe, Kristīne Milere – Japānas mākslas pirmais un pēdējais dāvinājums. 15. Vita Birzaka (LNMM); Inguna Audere (LMA); Maikls Rodžerss (ASV, Rochester Institute of Technology's School, NY) – Laikmetīgā stikla māksla. 16. Ksenija Rudzīte, Valentīna Opolā – Georgs Vilhelms Timms (1820-1895): mākslinieks, izdevējs, ceļotājs. 17. Ksenija Rudzīte, Baiba Uburģe, Alma Ziemele, Ilana Pārstrauta – Krievijas māksla 19.-20.gs.sākums. 18. Daiga Upeniece, Ksenija Rudzīte – Sapņu gūstekņi. Vācu romantisms. 19. Ilana Pārstrauta, Mare Heimrāte – Nolējumu kolekcijas izpēte, saistībā ar Latvijas Universitātes Mākslas kabineta pasūtījumiem 20.gs. 20. un 30. gados. 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
INDIVIDUĀLĀS PĒTNIECISKĀS TĒMAS KOPĀ: 68 tēmas (tālāk - atspoguļotas apkopotā veidā)
Latvijas Vizuālās mākslas departamentā I 1. Aija Brasliņa. Vilhelms Purvītis (1872–1945): mākslinieka 150 gadu jubilejas izstādes “PURVĪTIS” sagatavošana un tēmas pētniecība. 2. Aija Brasliņa. Niklāvs Strunke (1894– 1966): biogrāfija, sakari ar Eiropas mākslas centriem, ieskats stājglezniecībā, izstāžu saraksts. 3. Aija Brasliņa. Janis Rozentāls (1866 – 1916). Biogrāfija un daiļrade: a)2016. gada 150 gadu jubilejas retrospekcijas adaptācija viesizstādei KUMU, b)prezentācija un referāts “Melna čūska miltus mala”: Janis Rozentāls starp nacionālo un eiropeisko Latvijas simbolismā 19. un 20. gadsimta mijā, c)raksts krājumam. 4. Aija Brasliņa. Rīgas grupas modernisti Parīzē 20. gs. 20. gadu sākumā. 5. Arta Vārpa. Lea Davidova-Medene. 6. Astrīda Rogule. Ārzemju mākslas un starptautiskās izstādes Arsenālā. 7. Dace Lamberga. Leo Svemps (1897–1975). 8. Dace Lamberga. Laika gara noskaņas. 9. Dace Lamberga. Egils Rozenbergs. 10. Dace Lamberga. Rīgas mākslinieku grupa – vienas paaudzes spēks. 11. Dace Lamberga. Inta Celmiņa. 12. Elita Ansone. Daina Dagnija. Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!. 13. Elita Ansone. Fotogrāfija Latvijā 1960-2000. 14. Elita Ansone. Lingvistiskā konceptuālisma izstāde: “ ES-TEXT”. 15. Elita Ansone. Konceptuālisma ienākšana 20.gs. 90. gadu jaunās paaudzes mākslā un tās turpmākās transformācijas 21.gs. 16. Elita Ansone. Latviešu diasporas māksla. 17. Ginta Gerharde-Upeniece. The Most Eminent Artists in Latvian Art and tha Exhibitions of the Latvian National Museum of Art. Cuartorial practice. 18. Ginta Gerharde-Upeniece. Baltijas simbolisms- pievienotā vērtība Eiropas kultūras mantojumam. 19. Ginta Gerharde-Upeniece. Baltijas simbolisms. „Nepieradināto dvēseļu” Rīgas versija. 20. Ginta Gerharde-Upeniece. Art and the New Latvian State (1918–1920). Modernism – between Cosmopolitan Inspirations and a Substantive National Factor. 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Latvijas Vizuālās mākslas departamentā II 21. Ginta Gerharde-Upeniece. Imanta Lancmaņa māksla. 22. Gunta Madlinska. Gustava Šķiltera ceļojumi 20. gadsimta sākumā. Studijas Parīzē, darbs Rodēna akadēmijā. 23. Ieva Kalnača. Jāzepa Grosvalda daiļrades aspekti, Jāzeps Grosvalds – latviešu orientālists 24. Ieva Kalnača. An Encounter with the Architecture of the Islamic World: Turning Point in the Transformation of the Artistic Expression. The case of the Latvian Modernist Jāzeps Grosvalds. 25. Ieva Kalnača. Multimediālais projekts #Grosvaldi 1911/1921. 26. Ieva Kalnača. Dzintras Vilks mākslinieciskā darbība. 27. Ieva Kalnača. Georgs Vilhelms Timms un viņa Alžīrijas ceļojums 19. gadsimta orientālisma kontekstā. 28. Ieva Kalnača. Timms un Alžīrija – no ilgām līdz realizācijai. 29. Ieva Kalnača. Food in Art – from a Symbol to an Absurd. 30. Ieva Kalnača. Jāzeps Grosvalds - Rīgas mākslinieku grupas aizsācējs, kuram nebija lemts piedzīvot tās dibināšanu. 31. Ieva Kalnača. Gustavs Šķilters un viņa ceļojums uz Spāniju un Ziemeļāfriku. 32. Ilze Putniņa. Jānis Pauļuks. Kentaurs. 33. Ilze Putniņa. Māra Kažociņa. Spirāle. 34. Ilze Putniņa. Gunārs Cīlītis. 35. Ilze Putniņa. Biruta Baumane. 36. Ilze Putniņa. Rūsiņš Rozīte. 37. Līna Birzaka – Priekule “Arsenāla’’ Radošā darbnīca – konteksts, vēsture, izstādes (pagaidu nosaukums). 38. Līna Birzaka- Priekule. Ievas Epneres. Cirks zem kupola. 39. Līna Birzaka- Priekule. Hermana Niča personālizstāde. 40. Līna Birzaka- Priekule. Tendences LV laikmetīgajā mākslā: sociālpolitiskā kritika 1980.-2020. 41. Marita Bērziņa. Riharda Zariņa (1869–1939) korespondence, apkopota ar komentāriem. 42. Māra Lāce. Izstāžu zāles Arsenāls institucionālā vēsture 2000-2020. Pārbūvju projekti. 43. Nataļja Jevsejeva. Delartiskās komēdijas tēli latviešu modernistu darbos. 44. Valda Knāviņa. Skarbā grafika. 20. gs. 50. – 60. gadi. 45. Valda Knāviņa. LNMM 20.gs. otrās puses kolekcijas zinātniskās izpētes izstādes.1988. – 2020. 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departamentā 46. Anete Piņķe. Fabrikas “Rīgas audums” vēsture. Starpkaru periods. 47. Dace Ļaviņa. Darbnīca “Baltars”. 48. Ieva Zvejniece. “Publiskā telpa” un “Modernā pilsēta”. 49. Inese Baranovska. Mākslas publiskā telpā 21. gs. 50. Inese Baranovska. Latvijas Bankas kolekcijas monētas un to autori. 51. Irēna Bužinska. Gleznotājas Māras Kažociņas daiļrade. 52. Rūta Rinka. Jūlija Madernieka (1970-1955) radošā darbība. 53. Velta Raudzepa. “Dekoratīvi lietišķās mākslas izstādes. 1988.-2020.”. 54. Velta Raudzepa. “Latvijas tekstilmāksla. Tradicionālais un laikmetīgais”. 55. Velta Raudzepa. Edītes Pauls Vīgneres daiļrade 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Ārzemju mākslas departamentā 56. Alma Ziemele. “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dārgmetālu kolekcijas izveidošana, vēsture un raksturojums”. 57. Baiba Uburģe. Latvieši Tālajos Austrumos, Ķīnā un Japānā 20. gs. sākumā un viņu dāvinājumi muzejam. 58. Baiba Uburģe. LNMM ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas veidošanās vēsture. 1920-2020. 59. Daiga Upeniece. Grāmata “Direktora izvēle”. 60. Daiga Upeniece. 16.gs.nezināma autora darbs “Vīrietis ar neļķi”. 61. Kristīne Milere. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ķīniešu un Japānas mākslas kolekcija. 62. Kristīne Milere. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Āzijas mākslas kolekcijas dekolonizācija. 63. Ksenija Rudzīte. Aleksejs Jupatovs. 64. Mare Heimrāte. Partenona miniatūrfrīžu pētniecība un apvienošana vienotā stāstā. 65. Mare Heimrāte. Antīkā skulptūra krāsās. Oriģināldarbu, kuriem atbilst ekspozīcijas nolējumi, krāsas pigmentu izpēte sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām. 66. Valentīna Opolā. Itāļu gravīru kolekcija.16.-19.gadsimts. 67. Vita Birzaka. Tendences laikmetīgajā stikla mākslā. 68. Vita Birzaka. Ārzemju mākslas muzeja vēsture (1944-1990). 01.01.2021 Izstādes, publikācijas, dalība konferencēs
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
RAKSTI RAKSTU KRĀJUMOS (kopā - 8)
1. Marita Bērziņa. Eiropas un nacionālo tradīciju meklējumos: Riharda Zariņa stājgrafika. 2. Vita Birzaka. Izstādes “Stikla balss. Sadarbība” tīklojums. 3. Aija Brasliņa. Edvarts Virza. Dzejnieka balss Latvijas mākslas dzīvē un kritikā. 4. Aija Brasliņa. Strunke ar trim zvaigznītēm. Mākslinieks. 5. Ginta Gerharde-Upeniece. Baltic symbolism – the added value of European cultural heritage. 6. Ieva Kalnača. An Encounter with the Architecture of the Islamic World: Turning Point in the Transformation of the Artistic Expression. The case of the Latvian Modernist Jāzeps Grosvalds. 7. Dace Lamberga. Laika gara noskaņas. 8. Velta Raudzepa. Raksts “Artist in all Senses” (angļu valodā) - par portugāļu mākslinieci Kristīni Rodrigesu (Cristina Rodrigues)
RAKSTI PROFESIONĀLAJĀ PERIODIKĀ (kopā - 20)
1. Elita Ansone. Her – story. Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā. 2. Elita Ansone. Videolekcija ciklā “Kā skatīties mākslu?”. Aijas Zariņas un Vijas Celmiņas māksla 3. Inese Baranovska. “Lai virtuālais neizjauktu reālo. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti vērtē kultūras dzīves aktualitātes”. 4. Inese Baranovska. Izstāde “Daba. Vide. Cilvēks” 1984. Mākslas dienas un nedienas. 5. Eduards Dorofejevs. Zuzāna pārprastā 'Zandele'. Par latviešu mākslas izpārdošanu. 6. Eduards Dorofejevs. Princendorfas burvis. 7. Eduards Dorofejevs. Viena tumsa uz trijiem. 8. Eduards Dorofejevs. Satraucošs, drūms un burvīgs. Recenzija par Kalna un Māliņas izstādi 'Tūlīt’. 9. Eduards Dorofejevs. Gustavs Šķilters – kanoniska figūra, kura daudzšķautņainā radošā dzīve vēl līdz galam nav izzināta. 10. Eduards Dorofejevs. Nākamā pietura – Parīze. 11. Eduards Dorofejevs. Purvīša balvas aktuālais kaleidoskops. 12. Līna Birzaka-Priekule. Zināšanu dekonstrukcija. Intervija ar muzeja Rīgas birža izstāžu kuratori Kristīni Milleri. 13. Līna Birzaka-Priekule. Graujošs un iedarbīgs spēks publiskās mākslas projektā Force[d] Majeure. 14. Līna Birzaka-Priekule. Arī šī foto studija ir robežstāvoklis. Intervija ar mākslinieci Sofiju Tunu. 15. Līna Birzaka-Priekule. Laika vairs nav palicis daudz. Kad sagaidīsim Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja atklāšanu? 16. Līna Birzaka-Priekule. Piecos gados – miljons. Intervija ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Māru Lāci. 17. Līna Birzaka-Priekule. Visa istaba ir izdzīvota. Intervija ar mākslinieku Kasparu Groševu. 18. Līna Birzaka-Priekule. Muzejs nav tikai randiņu vieta. Kāda nākotne gaida Latvijas muzejus un mākslas centrus. 19. Līna Birzaka-Priekule. Manevru meistars. Intervija ar stikla mākslinieku un skeitbordistu Kārli Bogustovu. 20. Rūta Rinka. Tekstilmāksla interjeros.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ieva Kalnača, Māra Lāce Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc 576 lpp., il.
2 Ginta Gerharde-Upeniece Muzeja raksti – 8. Simbolisms Eiropā un Baltijas nāciju identitāte 200 lpp., il.
3 Inese Baranovska, Rūta Rinka Madernieka stils 399 lpp., il.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Lamberga Leo Svemps. Rīga: Neputns, 2021 1 loksne
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Daiga Upeniece, Astrīda Rogule Pašatklāsme Izstādes “Pašatklāsme” katalogs
2 Elita Ansone Daina Dagnija Dainas Dagnijas izstādes “Tu glezno tikpat labi kā vīrietis” katalogs
3 Kristīne Milere Kabuki. Japānas 19. gadsimta ukijo-e. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija Kolekcijas un izstādes grāmata. 2021. gadā pilnveidots
4 Līna Birzaka- Priekule Hermaņa Niča izstādes katalogs ar 5 pētnieku esejām Hermaņa Niča izstāde “Orģiju un mistēriju teātris”
5 Velta Raudzepa Latvijas tekstilmākslas izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais” Izstāde Nacionālajā Dekoratīvās mākslas muzejā Madridē, Spānijā
6 Vita Birzaka Voice of Glass. Collaborative: IRMA Collaborative, 2021. Raksts Network of Voice of Glass Izstādes “Stikla balss. Sadarbība” katalogs. Angļu val.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1. Arta Vārpa. „Mītpoētiskie tēli”, pastāvīgā ārtelpas ekspozīcija. Ekspozīcijas anotācija, preses lapa. 2. Dārta Dīriņa, Mākslas muzeju Jauniešu kluba biedri. Trešais MM Jauniešu kluba izdevums. Orģiju un mistēriju teātris. Izstādei “Hermanis Ničs. Orģiju un mistēriju teātris” veltīts dzejas izdevums latviešu valodā. Tiešsaistē. 3. Elīna Bērziņa, Baiba Aļļe. Mediācijas kartītes mākslas baudīšanai mājas apstākļos. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas satura interpretācijas materiāls latviešu valodā lietošanai attālināti. Tiešsaistē. 4. Inese Baranovska. RĪGAS AUDUMS – Laikmeta raksti. Interaktīvās pieredzes izstādes ievada teksts. 5. Kristīne Jansone, Kristīne Milere MMRB Stāvu plāns. Muzeja publisko zonu karte apmeklētājiem. Tiešsaistē. 6. Kristīne Jansone, Sandra Ķempele. Mākslas empātijas karte. Izstādes “Stikla balss. Sadarbība” ceļvedis skolēniem latviešu, angļu un krievu valodā. Tiešsaistē. 7. Kristīne Jansone, Sandra Ķempele. Mākslas empātijas karte. Izstādes “Pašatklāsme" ceļvedis skolēniem latviešu un angļu valodā. Tiešsaistē. 8. Līna Birzaka-Priekule, E.Kūns. Ceļvedis. Izstādes “Cirks zem kupola. Ievas Epneres izstāde” ceļvedis latviešu un angļu valodā. Pieejams drukātā formātā.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
Publicētie ceļveži tiešsaistē, satura intepretācijas rīki digitālajā vidē, komunikācijas un izglītības projekti tiešsaistē [pārskata periodā tapušie #Ēkultūra digitālie resursi]
Visas LNMM struktūrvienības 1. Anna Dzene, Annija Sauka. LNMM jaunā tiešsaistes platforma. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājaslapas informācijas arhitektūras, dizaina un funkcionalitātes, kā arī satura izstrāde. Latviešu, angļu, krievu valodās. Pieejams: www.lnmm.lv 2. Annija Sauka, Elīna Bērziņa, Grieta Sīpola. LNMM aktuālo izstāžu multimediju komunikācija – izglītojošs satura interpretācijas materiāls plašai auditorijai Izglītojoši video un foto stāsti par LNMM 2021. gada nozīmīgākajām izstādēm un notikumiem. Pieejams: bit.ly/MMKultūrELPAvideo, bit.ly/3GD6ZYF 3. Elīna Bērziņa. No-zīmes: Inovatīva attālinātās izglītības programma skolēniem mākslas muzejos. 12 tiešsaistes nodarbības četros mākslas muzejos – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kā arī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā.
Latvijas Vizuālās mākslas departamentā 4. Annija Sauka, Grieta Sīpola. Mākslas kolekcija 2020. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas datubāze latviešu un angļu valodā. Pieejams: www.makslaskolekcija.lv. 5. Elīna Bērziņa, Undīne Perse-Vilerte, Eduards Dorofejevs, Anna Pūtele. Labsajūtas maršruts. Audio stāstu projekts LNMM mobilajā lietotnē latviešu, krievu un angļu valodā. Pieejams: bit.ly/labsajutas-marsruts-lv, bit.ly/labsajutas-marsruts-ru, bit.ly/the-route-of-wellbeing. 6. Undīne Perse-Vilerte. Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē – 1.sezona. Izglītojošs raidījums sākumskolas vecuma bērniem sadarbībā ar biedrību “Droši un Koši”, “Tet+”. 10 epizodes. 7. Elīna Bērziņa, Ginta Gerharde-Upeniece. Septiņu video lekciju cikls izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Pieejams: bit.ly/2Yn5NEt 8. Elita Ansone, Luīze Mizga. Četru video lekciju cikls Dainas Dagnijas izstādē ““Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!” Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā”. Pieejams: bit.ly/3FC7cdE
Ārzemju mākslas departamentā 9. Kristīne Milere, Ksenija Rudzīte, Ilana Pārstrauta. Tiešsaistes izstādes – stāsti par ĀMD kolekcijas priekšmetiem Google Cultural Institute latviešu un angļu valodā. Pieejams: bit.ly/3rvksLM 10. Krista Gabrāne, Kristīne Milere, Annija Sauka. Sākt ar mākslu – Start with Art. Astoņas īsfilmas latviešu un angļu valodā ar dalībnieku personīgo interpretāciju par Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA pastāvīgajā ekspozīcijā aplūkojamajiem darbiem. Pieejams: bit.ly/3nCxkPo, bit.ly/3KoCNDg
Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departamentā 11. Līna Birzaka-Priekule, Austra Stupele. Audio stāsti – Hermanis Ničs. Seši audio stāsti latviešu un angļu valodā izstādes “Hermanis Ničs. Orģiju un mistēriju teātris” apmeklējumam. Pieejams: bit.ly/3FxcXt3 12. Austra Stupele, Dārta Dīriņa, Anete Pinķe. Video darbnīca izstādes “Creo Ergo Sum” ietvaros. Pieejams: bit.ly/3IfBB36 13. Austra Stupele, Dārta Dīriņa, Agrita Pore. Septiņu video lekciju cikls izstādē “Madernieka stils”. Pieejams: bit.ly/327hzrZ
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 LNMM G.Ē.: 8 1. A. Rogule, D.Rudzāte. Purvīša balva 2021. 2. D. Lamberga. Rīgas mākslinieku grupa – 100 3. E. Ansone. Tu glezno tikpat labi kā vīrietis! 4. I. Putniņa. Kentaurs. Jānis Pauļuks 5. G. Madlinkska. “Man pasaule par šauru šķita…” Gustava Šķiltera ceļojumi 20. gadsimta sākumā 6. I. Bužinska. Spirāle. Māra Kažociņa (1936–1992). Glezniecība 7. A. Pūtele. Krāsas. Barbaras Gailes personālizstāde 8. L. Birzaka-Priekule. Cirks zem kupola. Ievas Epneres personālizstāde 1-4 lpp.
2 ROMANA SUTAS UN ALEKSANDRAS BEĻCOVAS MUZEJS: 1 9. N. Jevsejeva. Arlekīns un Pjero. Mūžīgie svētki – starpkaru laika gars 1-4 lpp.
3 MĀKSLAS MUZEJS RĪGAS BIRŽA: 5 10. V. Birzaka. Stikla balss. Sadarbība 11. A. Rogule. Pašatklāsme. Tintoreto, Omars Galljāni, Lorenco Puljizi 12. K. Milere. ĀZIJAS MĀKSLAS STĀSTI: Japānas Sacumas keramikas pāra vāzītes 13. K. Milere. ĀZIJAS MĀKSLAS STĀSTI: Ķīnas šņaucamās tabakas pudelītes 14. K. Milere. ĀZIJAS MĀKSLAS STĀSTI: Latvijas un Japānas draudzības simtgade. Personības un dāvinājumi 1-4 lpp.
4 DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN DIZAINA MUZEJS: 2 15. I. Baranovska. CREO ERGO SUM. Baltijas laikmetīgā keramika 16. L. Birzaka-Priekule. Hermanis Ničs. Orģiju un mistēriju teātris 1-4 lpp.
5 MUZEJU KRĀTUVE 17. E.Ansone, A.Vārpa. “Mītpoētiskie tēli”, pastāvīgā tēlniecības ekspozīcija pie Muzeju krātuves 1-4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E. Bērziņa, LNMM izglītības programmu kuratori Attālinātās izglītības programma skolēniem mākslas muzejos NO-ZĪMES. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstrādātās nodarbības: Kas ir muzejs? Kāds ir mākslas darba ceļš muzejā? Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla? Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstrādātās nodarbības: Kā šifrēt mākslas valodu? Vai skaistuma ideāli ir mainīgi? Kas nosaka mākslas un kolekciju vērtību? Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstrādātās nodarbības Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas? Kā notiek dizaina process? Kā dizains un burtveidoli ienāk manā ikdienā? Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja izstrādātās nodarbības Kas ir mākslinieks? Kas ir modernisms? Vai mākslā pastāv robežas? Programma “No-zīmes” ir izstrādāta ar mērķi radīt inovatīvu, skolēnu auditorijai saistošu un digitālās vides tehnoloģiskajām iespējām īpaši pielāgotu mākslas muzeju izglītības piedāvājumu tiešsaistē. Nodarbībās skolēni varēs attālināti ielūkoties arī tādās muzeja daļās, kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas – piemēram, krātuvēs. Video formātā notiks tikšanās ar dažādiem mākslas muzeja un kultūras nozares speciālistiem. Projektā piedalās 32 profesionāļi – muzeju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, izstāžu kuratori un scenogrāfi, mākslinieki, dizaineri un citi. 1-4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

414

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

3291

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Uzskaites kartotēka, kopā visiem LNMM departamentiem 80 292
Restaurācijas pases, kopā visiem LNMM departamentiem 0 417
EXCEL kartotēka, kopā visiem LNMM departamentiem 2339 3606
EXCEL kartotēka (topogrāfiskie saraksti), kopā visiem LNMM departamentiem 2355 7040
Papildināta kolekciju digitālo attēlu kartotēka 3468

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 48962
Individuālie 45407
Pārējie 1160
Apmeklētāji grupās 2395
Skolēni grupās 1611
Ārzemnieki grupās 295
Pārējie grupās 489
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

6575

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

165

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1327

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

564

Papildu informācija:

Šajā sadaļā apkopota statistika par LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta darbību LNMM galvenajā ēkā Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

35

Lekciju skaits muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

85

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

910

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

55

tai skaitā muzejā:

54

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ginta Gerharde-Upeniece "Baltijas simbolisms. Kas te tik nepieradināts?" izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/KHQQiEyVoqg Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 1366 1 Studenti, pieaugušie, seniori
2 Edvarda Šmite "Pēc pirmajiem gaiļiem" izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/TCLzq6zrqCM Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 1157 1 Studenti, pieaugušie, seniori
3 Dace Lamberga "Simbolisma laiks Latvijā" izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/TCLzq6zrqCM Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 894 1 Studenti, pieaugušie, seniori
4 Guntars Godiņš "Tēlu simbolisms senajās igauņu tautasdziesmās un eposā "Kalevdēls"" izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/GBBDiOtIi_c Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 958 1 Studenti, pieaugušie, seniori
5 Janīna Kursīte "Lāčplēša simbolisms" izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/veurk5VN1Go Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 901 1 Studenti, pieaugušie, seniori
6 Orests Silabriedis “Mūzika un simbolisms: mēness, orhidejas sapnis un asaru ezers” izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/MOhkj3JasyU Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 1073 1 Studenti, pieaugušie, seniori
7 Elita Ansone "Kuratoriālā prakse Dainas Dagnijas mākslas interpretācijai feminisma kontekstā" izstādē ”Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/BJFkutIqsPY Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 702 1 Studenti, pieaugušie, seniori
8 Anita Vanaga "Daina Dagnija un Sigurds Vīdzirkste. Dzīve mākslā" izstādē ”Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/8f1PIfICpLU Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 553 1 Studenti, pieaugušie, seniori
9 Igors Gubenko "Otrā viļņa feminisms: piecas idejas, kuras arvien ir aktuālas" izstādē ”Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/ZkpJus1e6sA Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 626 1 Studenti, pieaugušie, seniori
10 Jana Kukaine "Daina Dagnija un mūsdienu feministiskās teorijas" izstādē “Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!”. Norise tiešsaistē – Facebook, Youtube Pieejams šeit: https://youtu.be/_fFi46XutNI Skatījumi kopā līdz 31.12.2021.: 900 1 Studenti, pieaugušie, seniori
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Baiba Sprance Es un māksla II 2000 34 133 Jaunieši, pieaugušie, seniori
2 Diāna Dimza-Dimme, Baiba Sprance, Patricija Brekte-Pannetjē Nodarbība muzejā 2015 2 30 Skolēni
3 Diāna Dimza-Dimme Vasaras vakara zīmēšana pieaugušajiem 2016 5 26 Jaunieši, pieaugušie, seniori
4 MM Jauniešu kluba programmas koordinatori Mākslas muzeja Jauniešu klubs 2017 4 43 Jaunieši
5 Diāna Dimza-Dimme Komandas saliedēšanas pasākums - kā top glezna? 2018 1 15 Pieaugušie
6 Diāna Dimza-Dimme, Baiba Sprance Interaktīva nodarbība “Kā top instalācija? 2020 5 88 Skolēni
7 Diāna Dimza-Dimme, Patricija Brekte-Pannetjē Radošās meistarklases 2020 8 72 Jaunieši, pieaugušie, seniori
8 LNMM izglītības programmu kuratori Attālinātās izglītības programma skolēniem mākslas muzejos "No-zīmes" 2020 26 503 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstāžu atklāšanas KLĀTIENĒ: 1. Izstādes “Rīgas mākslinieku grupa - 100” atklāšana 10.09 2. Izstādes “Krāsas. Barbaras Gailes personālizstāde” atklāšana 18.09. Izstāžu atklāšanas TIEŠSAISTĒ: 3. Purvīša balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Dalībnieki tiešsaistē: 160, kopējais skatījumu skaits: 1800 2021 LNMM galvenā ēka 3 165 Pieaugušie, seniori, studenti
2 Koncerti, lasījumi, sarunas, katalogu prezentācijas un pasākumi izstādēs KLĀTIENĒ: 1. Dainas Dagnijas izstādes kataloga atvēršana 09.07 2. Riharda Zariņa izstādes kataloga atvēršana 27.07. Koncerti, lasījumi, sarunas, katalogu prezentācijas un pasākumi izstādēs TIEŠSAISTĒ: 3. Diskusija “Vai muzejs mani piečakarēs?”24.02. Dalībnieki tiešsaistē: 105 4. Diskusija “Bērni un muzejs”. 03.03. Dalībnieki tiešsaistē: 45 5. Diskusija “Kā mākslas darbi ienāk muzeju kolekcijās?”. 18.03. Dalībnieki tiešsaistē:51 6. Ekskursija izstādē “Atceros, tātad esmu”. 15.04. Dalībnieki tiešsaistē: 42, kopējais skatījumu skaits: 10600 7. Sarunas muzejā: Purvīša balva 2021. 12.06., Dalībnieki tiešsaistē:20, kopējais skatījumu skaits: 966 8. Sarunas muzejā: Purvīša balva 2021. 15.07. Dalībnieki tiešsaistē: 22, kopējais skatījumu skaits: 949 9. Sarunas muzejā: Purvīša balva 2021. 22.07. Dalībnieki tiešsaistē: 24 10. Sarunas muzejā: Purvīša balva 2021. 29.07. Dalībnieki tiešsaistē: 18, kopējais skatījumu skaits: 805 11. Iepazīšanās nodarbība pedagogiem “NO-ZĪMES 02.11. Dalībnieki tiešsaistē: 8 12. Iepazīšanās nodarbība pedagogiem “NO-ZĪMES 04.11. Dalībnieki tiešsaistē: 6 13. Iepazīšanās nodarbība pedagogiem “NO-ZĪMES 12.11. Dalībnieki tiešsaistē: 10 2021 LNMM galvenā ēka 13 72 Pieaugušie, seniori, studenti, jaunieši, skolēni, bērni
3 Preses konferences KLĀTIENĒ: 1. Individuālas mediju tūres aktuālajās izstādēs. 08.-11.06. 2. Mediju tūre izstādē “Rīgas mākslinieku grupa - 100”. 09.09. 3. Mediju tūre izstādē “Krāsas. Barbaras Gailes personālizstāde”. 16.09. Preses konferences TIEŠSAISTĒ: 4. Purvīša balvas preses konference. 28.01., Dalībnieki tiešsaistē: 75, kopējais skatījumu skaits: 939 5. Platformas “Mākslas kolekcija 2020” atklāšanas pasākums. Dalībnieki tiešsaistē: 682, kopējais skatījumu skaits: 3100 2021 LNMM galvenā ēka 5 53 Mediju un nozares pārstāvji
4 Citu organizāciju rīkoti pasākumi muzeja telpās (t.sk. telpu nomas pasākumi un muzeja līdzorganizēti pasākumi): 1. Purvīša balva 2021 žūrijas sēde. 10.06. 2. Valsts Kontroles augstākās amatpersonas - fotografēšanās ( J. Deinats )17.05. 3. Kultūras ministrija, "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda diskusiju cikls", tiešraide, Konferenču zāle 14.05. 4. Kultūras ministrija, "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda diskusiju cikls", tiešraide, Konferenču zāle 21.05. 5. Kultūras ministrija, "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda diskusiju cikls", tiešraide, Konferenču zāle 28.05. 6. Spānijas premjerministra vizīte 07.07. 7. Izglītojošā raidījuma “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē” uzņemšana 05.07. 8. Izglītojošā raidījuma “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē” uzņemšana 12.07. 9. Izglītojošā raidījuma “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē” uzņemšana 19.07. 10. Filmēšana uz terases TV3 20.07. 11. Izglītojošā raidījuma “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē” uzņemšana 26.07. 12. Punctum festivāla pasākums 26.08. 13. Mākslas terapijas pasākums 03.09. 14. Filmas “Mātes piens” uzņemšana 06.09. 15. Skeitborda objekta atklāšana uz laukuma pie muzeja 06.09. 16. Latvijas Muzeju biedrības seminārs 09.09. 17. Seminārs "Cleanhouse" 14.09. 18. Homo novus izrādes “Seeking Unicorns” iekārtošana un ģenerālmēģinājums 14.09. 19. Homo novus izrāde “Seeking Unicorns” 15.09. 20. Homo novus izrāde “Seeking Unicorns” 16.09. 21. Dzejas lasījums muzeja terasē 24.09. 22. "Latvijas Muzeju biedrības seminārs" 27.09. 23. Kultūrkapitāla fonda padomes sēde 29.09. 24. ASV vēstniecības un Amerikas Tirdzniecības palātas pieņemšana 07.10. 25. Filmēšana 18.10. 26. Filmēšana 08.11. 27. Ārlietu ministrijas pieņemšana 18.11. 28. Swedbank video filmēšana 27.11. 29. Pasākums 27.11. 30. Filmēšana 02.12. 31. Fotosesija 03.12. 32. Fotosesija 13.12. 33. Seminārs 27.12. 34. Filmēšana 30.12. 2021 LNMM galvenā ēka 34 870 Pieaugušie, studenti, seniori, ģimenes

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Pa labi no muzeja galvenās ieejas, iepretim Latvijas Mākslas akadēmijai pieejama 1 bezmaksas invalīdu stāvvieta. Muzejā ir divas ielas līmeņa ieejas bez pakāpiena – no K.Valdemāra ielas puses (durvju atvēršanai nepieciešams izmantot domofonu) un no Esplanādes parka puses (ir nepieciešama palīdzība, lai atvērtu durvis plašāk). Personām ratiņkrēslos, ar bērnu ratiņiem un citiem apmeklētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām aicinām lūgt muzeja apkalpojošā personāla palīdzību, lai izmantotu kases pakalpojumus (kases zona atrodas starp 1. un 2. stāvu un ir jāpārvar pakāpieni) un slēdzamos bagāžas skapīšus (starp skapīšu zonu un muzeja 1. stāvu ir daži pakāpieni). Muzejs ir pieejams personām ratiņkrēslos, ar bērnu ratiņiem un citiem apmeklētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Muzeja ēkā ir pieejams lifts, kas nodrošina piekļuvi visiem stāviem, durvju vērtnes atvērtā veidā ir 88-90 cm platas. Vadības panelī esošās pogas marķētas Braila rakstā. Lai nokļūtu Lielajā izstāžu zālē -2. stāvā, iespējams izmantot gan slīpu nobrauktuvi – pandusu, gan pacēlāju. Pacēlāja vadības panelī ir taktili cipari. Labierīcības apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas 1. un 4. stāvā. Suņi – pavadoņi vai asistenti muzejā ir atļauti. Ekspozīcijās un vestibilos ir pieejami apmeklētājiem paredzēti soliņi. Pārskata gadā veikta muzeja pieejamības analīze un uzlabota mājaslapas sadaļa, kas sniedz informāciju par sekojošiem aspektiem: 1. Vides pieejamība un iekļūšana ēkā 2. Ēkas raksturojums 3. Pakalpojumu pieejamība un citu noderīgu informāciju. Skatīt šeit: https://www.lnmm.lv/latvijas-nacionalais-makslas-muzejs/apmekle/pieejamiba
2. Redzes invalīdiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Kopumā ekspozīcijas telpas ir pietiekami un vienmērīgi izgaismotas, bez krasām gaismas pārmaiņām. Muzeja ēkā ir pieejams lifts, kas nodrošina piekļuvi visiem stāviem. Vadības panelī esošās pogas marķētas Braila rakstā. Lai nokļūtu Lielajā izstāžu zālē -2. stāvā, iespējams izmantot gan slīpu nobrauktuvi – pandusu, gan pacēlāju. Pacēlāja vadības panelī ir taktili cipari. Muzejā ir vienota navigācijas sistēma, uz stendiem-stāvu plāniem ir pieejama taktila informācija, kā arī Braila rakstā. Muzeja speciālistu piedāvāto stāstījumu iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises gaitu iepriekš saskaņojot. Muzeja mājaslapa pielāgota lietotājiem ar redzes traucējumiem - navigācija nebalstās krāsu kodos (lietotājiem ar krāsu aklumu), iespēja pārslēgt kontrastu uz dzeltens/melns, kā arī palielināt burtus.
3. Dzirdes invalīdiem Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Muzeja 3. stāva vestibilā un konferenču zālē ir pieejamas indukcijas spoles (cilpas). Muzeja speciālistu piedāvāto stāstījumu iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises gaitu iepriekš saskaņojot.
4. Citām invalīdu grupām Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, un bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību) ir bezmaksas ieeja muzejā. Muzeja speciālistu piedāvāto stāstījumu iespējams pielāgot auditorijas vajadzībām, norises gaitu iepriekš saskaņojot. Muzejā tiek realizēta sociāli atbildīga izglītības programma “Nāc muzejā!”, kas uzsākta 2015. gadā un veidota ar mērķi veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību, rosināt empātiju, sapratni un sadarbību. Programmas ietvaros tās dalībnieki – vispārējo un speciālo izglītības iestāžu skolēni vecumā no 8 līdz 15 gadiem – gūst ne tikai sasaisti ar mākslas un kultūras vidi, bet arī iespēju iepazīt un labāk izprast savus vienaudžus ar dažādām pieredzēm un vajadzībām.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

1. Visās LNMM struktūrvienībās ir pastāvīgi pieejama atsauksmju grāmata, kurā regulāri apmeklētāji raksta savus viedokļus par muzeju. Rezultāti vai secinājumi: atsauksmju grāmatas palīdz noskaidrot sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu, uzlabot tā sniegumu. 2. Visos LNMM sociālo mediju kontos regulāri tiek veikts monitorings apmeklētāju viedokļu par LNMM struktūrvienību piedāvājumu izzināšanai. Rezultāti vai secinājumi: sociālie tīkli palīdz noskaidrot sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu, uzlabot tā sniegumu. 3. Regulāri tiek rīkotas tikšanās reizes-diskusijas par LNMM brīvprātīgajiem, kurās tiek diskutēts par LNMM struktūrvienību pieejamību sabiedrībai un izstāžu, pasākumu un izglītības programmu piedāvājumu kvalitāti utt. Rezultāti vai secinājumi: LNMM brīvprātīgi secinājumi un analīzes palīdz noskaidrot sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu, uzlabot tā sniegumu 4. Regulāri tiek veikts mediju monitorings, apzinot mākslas kritiķu, viedokļa līderu viedokli par LNMM aktivitātēm. 5. 2018. gadā ar interneta un klātienes aptaujas veidlapu starpniecību noskaidrots muzeja lietotāju un apmeklētāju viedoklis par visbiežāk lietotajiem informācijas avotiem par LNMM piedāvājumu, kā arī par apmeklētāju vēlmi iegādāties LNMM biļetes tiešsaistē.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “Mītpoētiskie tēli”, pastāvīgā tēlniecības ekspozīcija pie Muzeju krātuves VKKF, LNMM
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Latvijas māksla 1780-1915 LNMM Ekspozīcijas maiņa, gatavojoties Jaņa Rozentāla izstādei KUMU; noslēdzoties izstādei “Nepieradinātās dvēseles”.
2 Latvijas māksla 1915-1940 LNMM Ekspozīcijas maiņa, gatavojoties izstādei “Rīgas mākslinieku grupa - 100”.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Pionnierès, artistes d’un autre genre dans le Paris des années folles, Luksemburgas muzejs Parīzē Līdzdalība izstādē 2021. - 2022. Réunion des Musees Natinaux-Grand Palais Parīze Francija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Hermana Niča personālizstāde, DMDM Hermana Niča personālizstāde “Orģiju un mistēriju teātris” DMDM 2020. - 2021. Hermana Niča fonds Vīne Austrija
2 Stikla balss. Sadarbība Izstādes organizēšana 11.02.2021. - 01.08.2021. Sustainable Glass Network Europe (ISGNE), North Lands Creative (Great Britain), Berlin Glas (Germany), National College of Art and Design (Ireland), SIA Stikla māja (Latvia)
3 Izstāde “Model Clothes” Izstādes organizēšana 2021. MUCEM (Eiropas un Vidusjūras reģiona civilizāciju muzejs) Marseļa Francija
4 Pašatklāsme. Tintoreto, Omars Galljāni, Lorenco Puljizi Izstādes organizēšana 2021. Ufici galerija Florence Itālija
5 Edītes Paulas-Vīgneres izstāde organizēšana. Darbs žūrijas komitejā. Izstādes organizēšana 2021. Valsts muzejrezervāts Caricino Maskava Krievija
6 Starptautiska izstāde “DZINTARS. Baltijas zelts Zīda ceļā no Rietumiem un Austrumiem” Izstādes organizēšana, publikācija 2021. Honkongas pilsētas Universitātes muzeja mākslas galerija Honkonga Ķīna
7 Sadarbības memoranda parakstīšana ar Sudžo muzeju Izstādes organizēšana 21.06.2021. (memoranda noslēgšanas datums) Sudžo muzejs Sudžo Ķīna
8 Pionnierès, artistes d’un autre genre dans le Paris des années folles, Luksemburgas muzejs Parīzē Līdzdalība izstādē 2021. - 2022. Réunion des Musees Natinaux-Grand Palais Parīze Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
LNMM galvenā ēka Jaņa Rozentāla laukumā 1 Pašvaldības īpašums 1905 6530
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
LNMM galvenā ēka Jaņa Rozentāla laukumā 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

8234

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 3334
Krājuma telpas 840
Pārējās telpas 4060
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: