Kontaktinformācija

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Anastasija Strauta

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dana Zelča 64622464 29480819 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Latgales Kultūrvēstures muzejs dibināts 1958. g. 16. septembrī, pildot Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēli Nr. 861 „Par Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāles atvēršanu Rēzeknē”. 1959. gada maijā Rēzeknes Novadpētniecības muzejs pirmo reizi tiek atvērts apmeklētājiem. No 1960.gada 1. janvāra muzejs darbojas pastāvīgi kā Rēzeknes Novadpētniecības muzejs. 1990. gadā, atbilstoši muzeja krājuma kolekciju raksturam un darba saturam, muzejs tika pārdēvēts par Latgales Kultūrvēstures muzeju (Rēzeknes pilsētas TDP izpildkomitejas lēmums Nr. 155).

Misija:

Latgales Kultūrvēstures muzejs pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem veidotu Rēzeknes kā Latgales sirds tēlu un atspoguļotu tās vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām, pētītu kultūrvēstures procesus Latgalē, tā radot interesi par reģionu visā sabiedrībā un kļūstot par nozīmīgu tūrisma objektu.

Darbība:

Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kas veic materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšanu, uzkrāšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, veidojot sabiedrībā izpratni un interesi par vēstures un kultūras tradīcijām un to attīstību Latgalē. Darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu. Muzejā darbojas 4 nodaļas: krājuma, kultūrvēstures, mākslas un saimniecības nodaļa.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rēzeknes valstspilsētas domes mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, izglītībā, kultūrā, ekonomikā, veselības aprūpē, sportā, tūrismā u.c. Sadaļā KULTŪRA atrodama informācija par muzeju, darba laiku, muzeja aktivitātēm, pastāvīgajām ekspozīcijām, ekspozīciju valodu, muzejpedagoģiskajām programmām un saite uz virtuālo muzeju www.futureofmuseums.eu. Sadaļā TŪRISMS atrodama informācija par muzeja atrašanās vietu, piedāvājumu, darba laiku, pakalpojumu maksu, kontaktiem, vēsturi, aktualitātēm, pastāvīgajām ekspozīcijām, mākslas izstādēm, muzejpedagoģiskajām programmām, muzeja lasītavu, muzeja krājuma kolekcijām. Sadaļā PILSĒTA, apakšsadaļā VIRTUĀLĀ TŪRE, MUZEJS- iespēja virtuāli apmeklēt muzeju.

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti un pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" reklāmas speciālists sagatavo informāciju, to aktualizē Rēzeknes pilsētas domes mājas lapas administratori

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

486186

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

55A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

LgKM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs"

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā - no 1. jūnija līdz 31. augustam - izstāžu zāles un ekspozīcijas atvērtas pēc vasaras darba laika: trešdienās- sestdienās 10:00-18:00; svētdienās 11:00-17:00; pirmdienās, otrdienās - slēgtas (pieejams grupām ar iepriekšējo pieteikšanos). No 1. septembra līdz 31. maijam - no otrdienas līdz sestdienai izstāžu zāles un ekspozīcijas apmeklētājiem atvērtas 10:00-18:00; svētdienās, pirmdienās - slēgtas. Ekspozīcija "Latgales māksla" (Mākslas nams, 18.novembra iela 26)- otrdienās, trešdienās 10.00- 18.00, sestdienās 10.00- 16.00, trešdienās, ceturtdienās (ekspozīcija apskatāma, iepriekš piesakoties), pirmdienās, svētdienās- slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
3 Muzeja darbinieku sniegtās mutiskās konsultācijas Iespēja bez maksas saņemt muzeja speciālistu konsultācijas
4 Ģimenes sestdiena ( vecāki un/vai vecvecāki ar bērniem) Katra mēneša 1. sestdienā ieeja muzejā brīva.
6 Ekspozīcijas muzejā. Pilsētas vēstures ekspozīcija "Rēzekne laikmetu griežos". Latgales keramikas ekspozīcija "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" Pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1. un 2. grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
7 Latgales glezniecības ekspozīcija "Latgales māksla", kas eksponēta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā Pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1.un 2.grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
8 Izstādes muzejā Ikmēneša izstādes muzejā; pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1.un 2.grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
9 Izstādes Covid - 19 pandēmijas laikā. Digitālā priekšmetu prezentācija skatloga ekrānā un krājuma priekšmetu izstāde muzeja logu vitrīnās. Iespēja bez maksas no ārpuses, kad muzejs slēgts apmeklētājiem, apskatīt izvietotos priekšmetus un informāciju skatlogos.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzejpedagoģiskā programma "Māla pikuča piedzīvojumi" Došanās ceļojumā Latgales keramikas valstībā kopā ar tās pārvaldnieku Māla pikuci, sajūtot, sasmaržojot, saklausot māla brīnumainās pārvērtības. Nodarbības otrajā daļā veidošana mālā. Katram skolēnam 2,00 EUR
2 Muzejpedagoģiskā programma "1991. gads– barikāžu laiks" Nodarbībā tiek padziļinātas zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, akcentējot novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos. Katram skolēnam 2,00 EUR
3 Muzejpedagoģiskā programma "Pašiem sava ābece" Nodarbība paredzēta 1.klašu skolēniem, kuri apgūst pirmo skolas grāmatu. ĀBECE ir grāmata, kas iemāca visus burtiņus un paver ceļu uz plašo zinību pasauli. Pirmklasnieki iepazīs gan latviešu, gan latgaliešu ābeces, iejūtoties senās skolas stundu gaitā. Katram skolēnam 2,00 EUR
4 Muzejpedagoģiskā programma „Cilvēka bērns" Sirsnīgais, asprātīgais Bonifācijs Paulāns jeb Boņuks uzrunā skolēnus ar rakstnieka J.Klīdzēja romāna ”Cilvēka bērns” un kinorežisora J.Streiča tāda paša nosaukuma kinofilmas palīdzību. Nodarbībā iepazīstami priekšmeti, kas saistīti ar populāro latgaliešu filmu un tās varoņiem. Katram skolēnam 2,00 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "Dzied circenītis aizkrāsnē" Ko pārdzīvoja uz tālo Sibīriju aizvestie bērni? Skolēni aicināti iepazīt šo bērnu likteni un iejusties viņu ikdienas dzīvē. Katram skolēnam 2,00 EUR
6 Muzejpedagoģiskā prgramma "Latvijas brīvības cīņas" Nodarbība ar ieskatu Latvijas valsts dibināšanas un Latviešu brīvības cīņu vēsturē, prāta spēļu un praktisku uzdevumu veikšana grupās – brīvības cīņu personību iepazīšana. Katram skolēnam 2,00 EUR
7 Muzejpedagoģiskā programma "Latgales atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij" Nodarbības laikā skolēni uzzinās Latgales atbrīvošanas pieminekļa celšanas vēsturi, iepazīs Latgales simbola - tautā saukta par Māras pieminekli - pārmaiņas laikmetu gaitā, paši varēs salikt pieminekļa modeli. Katram skolēnam 2,00 EUR
8 Muzejpedagoģiskā programma "Talka Latgales sētā" Kas ir talka? Ir ražas talkas, pātaru talkas, malkas talkas u.c. Skolēni ielūkosies lauku sētas darba ritmā saskaņā ar gadalaikiem un dabu. Aplūkos muzeja krājumā esošos darbarīkus, iepazīstot lauku darbus, tradīcijas, kā arī spēlēs interaktīvu izglītojošu spēli " Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā". Katram skolēnam 2,00 EUR
9 Muzejpedagoģiskā programma "Kā top maize?" Iespēja piedalīties improvizētā maizes tapšanas procesā, izmantojot senos darbarīkus. Nodarbības laikā skolēni skatās videostāstu "Nu gryuda leidz maizis klaipam", iepazīstot grūto ceļu no grauda iesēšanas zemē līdz maizes šķēlei uz galda. Pēc čakli padarīta darba visus gaida kopīga maltīte pie lielā saimes galda, dzerot zāļu tēju un izgaršojot maizi. Katram skolēnam 2,00 EUR
10 Muzejpedagoģiskā programma "Viss par pienu" Kāpēc piens ir balts un tik veselīgs? Kā senāk pārstrādāja pienu? Ko mūsdienās ražo no piena? To visu skolēni uzzinās nodarbībā, turklāt iepazīsies arī ar videostāstu "Piena ceļš" un uzzinās, kā tiek gatavots biezpiens, sviests u.c. tik gardie piena produkti. Katram skolēnam 2,00 EUR
11 Muzejpedagoģiskā programma "Pirmo reizi izstādē" Iespēja jaunāko klašu skolēniem apmeklēt mākslas izstādi muzejā, kur bērni mācās pirmās iemaņas gleznu, skulptūru vai citu mākslas darbu apskatē, kā arī paši mēģina iejusties mākslinieka un mākslas kritiķa lomā. Katram skolēnam 2,00 EUR
12 Ekspozīcijas muzejā. Pilsētas vēstures ekspozīcija "Rēzekne laikmetu griežos". Latgales keramikas ekspozīcija "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" Pieaugušajiem - 2.00 EUR, Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
13 Latgales glezniecības ekspozīcija "Latgales māksla", kas eksponēta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā Pieaugušajiem - 2.00 EUR, Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
14 Muzeja speciālisti piedāvā uz muzeja krājuma materiālu bāzes sagatavotas lekcijas Muzejā - grupai līdz 30 cilvēkiem - 15,00 EUR; Ārpus muzeja- grupai līdz 30 cilvēkiem - 20,00 EUR + ceļa izdevumi
15 Muzeja telpu noma. Izstāžu- konferenču zāles, lektorija zāle, halle 36,00 EUR (1. stāvs un 3.stāvs) (1 st.)- izstāžu- konferenču zāle; 26,00 EUR (2 st.) - lektorija zāle; 15,00 EUR (1 st.) - halle;
16 Muzejpedagoģiskā programma "Māla pikuča piedzīvojumi"(cilvēkiem ar redzes traucējumiem) Nodarbības laikā nodrošināta Latgales keramikas ekspozīcijas interaktīva iepazīšana, izmantojot tausti (saimniecības trauku tipi, svilpaunieki), rotājumi, veidošana mālā. Katram skolēnam 2,00 EUR
17 Muzejpedagoģiskā programma "Senās rotaļas un spēles" Spēles un rotaļas ir neatņemama sastāvdaļa bērna attīstībā. Iešana rotaļās pozitīvi sekmē sava „es” apzināšanos, ieaudzinot tādas īpašības kā atjautība, apķērība, atbildība. Nozīmīgi, lai bērns saņemtu gandarījumu un gūtu prieku. Svarīgi ir aktualizēt seno rotaļlietu, spēļu un rotaļu esamību, tādējādi saglabājot folklorisko tradīciju jaunajā paaudzē. Katram skolēnam 2,00 EUR
18 Muzejpedagoģiskā programma "24 stundis latgalīts" Interaktīvā nodarbībā izsekots līdzi latgalieša darba, dzīves ritmam diennakts garumā, aptverot četrus gadalaikus, tiek demostrēts, ko konkrētajā dienas posmā dara latgaliešu ļaudis. Nodarbības laikā ielūkojamies tradīcijās , sadzīves paradumos, darbos un godos, sarunājamies latgaliešu valodā un ieklausāmies senos un mūsdienās reti lietotos vārdos. Katram skolēnam 2,00 EUR
19 Muzejpedagoģiskā programma "Pa ""Myužeiguo kalindera" pēdām jeb glītrakstīšana ar spalvu un tinti" Iespēja izmēģināt glītrakstīšanu senajā stilā un uzzināt, kā skolā rakstīja Andryva Jūrdža laikā. Ikviens atkal var kļūt par pirmklasnieku un izbaudīt 19.gs. skolas noskaņas, praktiski izmēģinot seno latgaliešu rakstību un rakstīt ar tintes spalvu. Katram skolēnam 2,00 EUR
20 Muzejpedagoģiskā programma "Satikšanās Rozes pilsētā" Rēzekne ir pilsēta Latgales sirdī un tāpat kā Roma atrodas uz septiņiem pakalniem. Bet ko stāsta leģenda par princesi Rozi un kā tā tiek aktualizēta šodien - to var uzzināt LKM vēstures ekspozīcijā un pārgājienā vai izbraukumā pa pilsētu. Katram skolēnam 2,00 EUR
21 Muzejpedagoģiskā programma "Zemes dzīļu noslēpumi" Nodarbība ar praktisku darbošanos, kur skolēni iejūtas arheologu lomā, veic "izrakumus" un analizē to rezultātu. Tiek pievērsta uzmanība jautājumiem par vides saudzēšanas nozīmi. Katram skolēnam 2,00 EUR
22 Izstādes muzejā Pieaugušajiem - 2.00 EUR; Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
23 Gida pakalpojums tiek piedāvāts latviešu, angļu un krievu valodā muzeja ekspozīciju, izstāžu padziļinātai izpratnei Latviešu val. ( krievu val. 1.- 9.kl.) grupa - (līdz 30 cilvēki) - 10,00 EUR; Krievu val. grupa - (līdz 30 cilvēki) - 20,00 EUR; Angļu val. (grupa līdz 30 cilv.) - 20,00 EUR
24 Audiogids Latgales keramikas ekspozīcijā Audiogids pieejams latviešu, angļu un krievu valodā. Katram apmeklētājam - 2,00 EUR
25 Tematiska izglītojoša nodarbība (ar materiālu izmantošanu) Skolēniem, studentiem - 2,00 EUR, Pārējiem apmeklētājiem- 3,00 EUR
26 Dzimšanas diena muzejā. Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6 – 12 gadi), izvēloties kādu no svinību tēmām: • kopā ar Māla pikuci doties ceļojumā Latgales keramikas valstībā, nokļūt senajā tirgū, sastapties ar labo un nelabo darbu slieksni, muzicēt ar svilpauniekiem un atklāt, ko var uzglabāt lielajos podos; • ar Rēzeknes pilskalna princesi Rozi nosvinēt svētkus. Viņai patīk stāstīt teiksmainus stāstus par greznām pilīm, prinčiem un drosmīgiem bruņiniekiem, meistarot rozītes, ar kurām greznoties un veidot rožu aleju saviem viesiem; • piedalīties „arheoloģiskajos“ izrakumos. Iejušanās arheologa lomā un vēstures pētīšana, burvju atslēgas meklēšana. Varbūt tā noslēpta kādā skreinē? • „Svinam skaisti!“ – dzimšanas dienas programma dāmām un kungiem. Prezentācija un sarunas par saviesīgo un kultūras dzīvi Rēzeknē 20. gs. 30. g.: „Kosmetoloģes Zinaīdas Irbes salonā smaržo pēc jaunākajām Vīnes modes tendencēm pagatavota krēma, uz spoguļa uzgulst pūdera puteklīši... Dāmas kungu pavadībā dosies uz teātra izrādi Tautas pilī... Drīzumā gaidāma virsnieku balle.“ Programmas ilgums līdz 3 stundām. Dalībnieku skaits līdz 15 cilv., bērniem līdz 12 g.v. nepieciešama vismaz viena pieaugušā klātbūtne. Programmā ietilpst izglītojošas aktivitātes muzejpedagoga vadībā kādā no muzeja ekspozīcijām vai izstādēm un kūkas baudīšana atsevišķā telpā (izmaksas par kūku, sulu sedz paši programmas pieteicēji). Iepriekšēja pieteikšanās un papildus informācija par programmas norises kārtību pa tālr. 646 22464 vai muzejs@rezekne.lv Grupa līdz 15 cilv. līdz 2 st 50,00 EUR Par katru nākamo stundu + 10,00 EUR
27 Komercizstāde Skolēni, studenti 1,50 - 3,00 EUR; Pārējie apmeklētāji - 4.00 - 8,00 EUR Ar rīkotāja biļetēm - 20 % no bruto summas
28 Muzejpedagoģiskā programma ārpus muzeja Grupa (līdz 30 cilv.) - 30,00 EUR + ceļa izdevumi
30 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Seno latgaļu dzīvesveids" Programmas gaitā tiek aktualizētas tādas tēmas kā senais latgaļu apģērbs, seno latgaļu rotas, seno latgaļu mājvieta un apmetņu vietas, apbedījumu kultūra, seno latgaļu amatniecība. Skolēniem ir iespēja arī iepazīties ar seno latgaļu rotām no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma un uzzināt, kas, piemēram, ir arhaiskais vienas adatas pinums. Katram skolēnam 2,00 EUR
31 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Laižam čyguonūs!" Muzejpedagoģiskās programmas laikā tiek piedāvāts skolēniem iepazīties ar Latgales maskošanās tradīciju, papildinot maskošanās rituāldarbības ar tradicionālo tautas mūzikas instrumentu un Latgales mutvārdu folkloru par čigānos iešanu apguvi. Katram skolēnam 2,00 EUR
32 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Vai vairāk ir labāk?" Nodarbībā pozicionēta informācijas nozīme un tās priekšrocības attiecībā pret materiālajiem resursiem gan kultūrā, gan tautsaimniecībā. Topošajā programmā, izmantojot robotikas interaktīvos līdzekļus, skolēniem tiek dota iespēja izprast ilgtspējīgas attīstības nozīmi sadzīvē, kā arī atklāts priekštats par tās atstāto ietekmi uz vidi un sabiedrību. Programmas tapšana notikusi pateicoties Izglītības iniciatīvu centra un Latvijas muzeju biedrības atbalstam. Katram skolēnam 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja funkcijas, atbilstoši muzeja profilam un muzeja misijai: - Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšana, uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; - Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; - Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana dažādos pasākumos un intereses radīšana par reģiona kultūru, tās vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 08.02.2013 Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.61 no 08.02.2013.
2. Noteikumi par krājumu Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 06.07.2022 Saskaņots - Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktore Jūlija Danilina
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Latgales Kultūrvēstures muzeja plāns Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 29.07.2022 Saskaņots - Rēzeknes valstspilsētas domes izpilddirektora p.i. Voldemārs Platacis
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Latgales Kultūrvēstures muzeja darba kārtības noteikumi 01.02.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ievadinstrukcija darba aizsardzībā 03.01.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija 03.01.2022 Instrukcija Nr.2
2 Instrukcija - rīcība ugunsgrēka gadījumā 03.01.2022 Instrukcija nr. 3
3 Par rīcību gadījumos, ja no automātiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu 03.01.2022 Instrukcija nr.4
4 Lietošanas instrukcija UGD vadības pults BENTL J 424 03.01.2022 Instrukcija nr.5
5 Ugunsdrošības kontrolpaneļa „NX-8” lietošanas instrukcija 03.01.2022 Instrukcija nr.6
6 Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā 03.01.2022 Instrukcija nr.7
7 Elektrodrošības instrukcija neelektriskajam personālam 03.01.2022 Instrukcija nr.8
8 Darba aizsardzības noteikumi telpu apkopējiem 03.01.2022 Instrukcija nr.9
9 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru 03.01.2022 Instrukcija nr.10
10 Darba drošības noteikumi elektrotehnoloģisko iekārtu apkalpotājiem 03.01.2022 Instrukcija nr.11
11 Darba drošības instrukcija galdniekam 03.01.2022 Instrukcija nr.12
12 Darba drošības instrukcija restauratoram 03.01.2022 Instrukcija nr.13
13 Instrukcija par darba aizsardzību, strādājot ar kokapstrādes iekārtām 03.01.2022 Instrukcija nr.14
15 Instrukcija darbam ar kases aparātu un tam saistīto dokumentāciju 03.01.2022 Instrukcija Nr.15
16 Darba drošības instrukcija zāļu uzraugiem 03.01.2022 Instrukcija nr.16
17 Instrukcija par darba aizsardzības, ugunsdrošības atbildību savā objektā 03.01.2022 Instrukcija Nr. 17

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

75122

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

55584

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

842

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

577

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 827 562

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

47

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Sakrālie priekšmeti Konservācija 6
2 Sadzīves priekšmeti Konservācija 17
3 Fotomateriāli Restaurācija 1
4 Latgales keramika Restaurācija 17
5 Rakstiskie materiāli Konservācija 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2718

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

29446

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2195

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1547

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1822

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1955

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1569

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Rēzekne laikmetu griežos" 735 693
2 Latgales keramikas espozīcija "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" 962 631
3 "Pāri slieksnim" 82 72
4 "Latgales māksla" 176 173

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

229

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

221

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde "Šmulāna velniņi" 43 39
2 Izstāde "Klusā daba. Gleznas no LKM krājuma" 49 49
3 Izstāde "Laika plūdums" 4 4
4 Izstāde "Jāzepam Danovskim 85. Pirmais latgaliešu saiets Rēzeknē" 41 41
5 Izstāde "Sniega baltumā" 23 23
6 Izstāde "Boļeslavam Brežgo 135" 28 26
7 Izstāde "Atjaunotajam piemineklim "Vienoti Latvijai"- 30" 9 7
8 Izstāde "Jura Gaigala akvareļi" 11 11
9 Izstāde "Pēteris Korsaks. Latvijas baltajos lielceļos sastaptie" 3 3
10 Izstāde "Voguly i muols" 18 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

32

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

32

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Gleznas "Klusā daba", Balvu novada muzejs 32 32

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

304

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

292

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Kabineta estētiskais noformējums Rēzeknes valstspilsētas dome 7 7 01.01.2022 31.12.2022 28.12.2021 Glabāšana atbilst līguma nosacījumiem
2 Gleznas Kabineta estētiskais noformējums Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" 2 2 03.02.2022 31.12.2022 28.12.2021 Glabāšana atbilst līguma nosacījumiem
3 Arheoloģija Pastāvīgā ekspozīcija Viļānu novadpētniecības muzejs 53 44 01.01.2022 31.12.2022 23.07.2020 Glabāšana atbilst līguma nosacījumiem
4 Trauki un galda piederumi Ekspozīcijas papildināšanai Rēzeknes zaļā sinagoga 26 26 01.01.2022 31.12.2022 28.12.2021 Glabāšana atbilst līguma nosacījumiem
5 Mākslas darbi Pastāvīgā ekspozīcija "Latgales Māksla" Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 176 173 20.09.2021 19.09.2023
6 Gleznas Izstāde "Jura Gaigala mākslas darbi" Maltas vēstures muzejs 3 3 18.07.2022 05.09.2022
7 Gleznas Izstāde "Jura Gaigala mākslas darbi" Franča Trasuna muzejs"Kolnasāta" 5 5 31.10.2022 01.12.2022
8 Gleznas "Klusā daba" Balvu novada muzejs 32 32 21.03.2022 15.06.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2812 691 3503
Digitālo attēlu izgatavošanai 14469 583 15352

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 13 13
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anna Līpenīte, Vladislavs Malahovskis Rēzeknes pilsētas vēstures izpēte 01.01.2018 22.12.2023 Pastāvīgās ekspozīcijas “Rēzekne laikmetu griežos” atjaunošana un papildināšana Turpinās
2 Anna Līpenīte Jāņa Elkšņa personīgās iespieddarbu kolekcijas izpēte 20.01.2014 22.12.2023 Krājuma papildināšana, bibliotēkas izpēte Turpinās
3 Anna Līpenīte “Dziesmu svētki Rēzeknē” 01.01.2022 30.12.2022 Informācijas sagatavošana un materiālu atlase Dziesmu svētku izstādei “KopElpa” Pabeigts
4 Anna Līpenīte “Rēzeknes tipogrāfijas” 01.01.2022 31.12.2022 Tematiskā pasākuma sagatavošana Pabeigts
5 LKM speciālistu darba grupa Atjaunotā pieminekļa “Vienoti Latvijai” vēsture 01.01.2022 01.08.2022 izstādes koncepcijas izveide, materiālu atlase, tekstu sagatavošana, izstādes iekārtošana Pabeigts
6 Kaspars Strods, Anna Līpenīte “Audriņu traģēdijas” vēsture 01.11.2021 04.01.2022 Tiešsaistes pasākuma sagatavošana Pabeigts
7 Kaspars Strods “Zudusī Rēzekne” 01.02.2022 09.04.2022 Tematiskā pasākuma sagatavošana Pabeigts
8 Kaspars Strods, Anna Līpenīte “Izglītības iestādes starpkaru Rēzeknē” 10.01.2022 01.06.2022 Publikācijas sagatavošana LKM FB kontam un izdevumam “Rēzeknes Vēstnesis” Pabeigts
9 Vladislavs Malahovskis "Pieminekļa “Vienoti Latvijai” vēsture”” 01.08.2022 16.09.2022 Pasākuma un publikācijas sagatavošana Pabeigts
10 Vladislavs Malahovskis “Latgaliešu politiķi 1. Saeimā” 03.09.2022 07.11.2022 Pasākuma un publikācijas sagatavošanaziņu portālam LSM.lv Pabeigts
11 Vladislavs Malahovskis “Latgaliešu prese neatkarīgajā Latvijā” 17.11.2022 19.12.2022 Lekcijas sagatavošana semināram (Balvu novada muzejs) Pabeigts
12 Renāte Vancāne, Dzintra Dilevka Latgales reģiona administratīvās teritorijas 04.01.2021 31.12.2023 Krājuma pētniecība, sistematizācija, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Turpinās
13 Renāte Vancāne Saimniecība un rūpniecība Rēzeknē; Rēzeknes Piena konservu kombināts 06.09.2021 31.12.2023 Krājuma pētniecība, sistematizācija, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Turpinās
14 Renāte Vancāne Piemineklis “Vienoti Latvijai” 16.09.2022 31.12.2023 Materiālu pētniecība par Evertu dzimtu, krājuma papildināšana, jaunu faktu ieguve Turpinās
15 Renāte Vancāne Rēzeknes valsts komercskola, Deneškānu ģimene 08.09.2022 25.11.2022 Krājuma materiālu papildināšana, Deneškānu ģimenes apraksta sagatavošana Turpinās
16 Renāte Vancāne Pirmās Latgales keramikas dienas, 1980. gads 01.04.2022 26.04.2022 Krājuma izstādes LKM Turpinās
17 Dana Zelča LKM krājumā pēdējā desmitgadē pieņemtie Latgales keramikas priekšmeti 01.03.2022 26.04.2022 Lasījuma sagatavošana "Podnieku dienu" teorētiskajam pasākumand Pabeigts
18 Dzintra Dilevka Latgales Kultūras centra izdevniecība, Jānis Elksnis 01.02.2022 26.04.2022 Krājuma materiālu papildināšana, fotogrāfiju izpēte, aprakstīšana Pabeigts
19 Dzintra Dilevka Ķīmijas zinātņu doktore Valentīna Slavinska 01.02.2022 23.03.2022 Krājuma materiālu papildināšana, fotogrāfiju izpēte, aprakstīšana Pabeigts
20 Dzintra Dilevka Latgales dzejnieks Seimaņs Putāns 02.05.2022 05.07.2022 Krājuma materiālu papildināšana, fotogrāfiju izpēte, aprakstīšana Pabeigts
21 Dzintra Dilevka Romas katoļu baznīcas liturģiskie tērpi 01.03.2022 26.04.2022 Krājuma materiālu papildināšana ar sakrālajiem priekšmetiem Pabeigts
22 Dzintra Dilevka Trešā Atmoda - Rēzeknes tautas frontes nodaļa 01.07.2022 10.08.2022 Krājuma materiālu papildināšana, priekšmetu ievietošana izstādē “Atjaunotajam piemineklim “Vienoti Latvijai- 30” ” Pabeigts
23 Ināra Krancāne Romas katoļu baznīcas liturģiskie priekšmeti, foto albumi 15.05.2022 15.06.2022 Krājuma materiālu papildināšana, fotogrāfiju un priekšmetu izpēte, aprakstīšana Pabeigts
24 Ināra Krancāne 20. gs. 70.- 80.- to gadu sadzīves priekšmetu un tekstiliju kolekcija 03.01.2022 03.09.2022 Krājuma materiālu papildināšana, priekšmetu izpēte, aprakstīšana Pabeigts
25 Ināra Krancāne Dzelzceļa darbinieks Kazimirs Vabaļs 02.01.2022 24.11.2022 Krājuma materiālu papildināšana, priekšmetu izpēte, aprakstīšana Pabeigts
26 Ināra Krancāne Medicīnas attīstība Rēzeknē un Rēzeknes novadā 20.gs. vidus - 21.gs. sākums 02.01.2022 24.11.2022 Krājuma pētniecība, sistematizācija, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Pabeigts
27 Ināra Krancāne Latgaliešu rakstnieki (A. Eglājs, S. Seiļs) 02.01.2022 24.11.2022 Krājuma pētniecība, sistematizācija, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Pabeigts
28 Dana Zelča Latgales reģiona administratīvās teritorijas 01.11.2021 06.12.2021 Krājuma pētniecība un papildināšana, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Turpinās
29 Dana Zelča Latvija Padomju periodā 14.03.2022 19.12.2022 Krājuma pētniecība un papildināšana, ievadīšana NMKK, esības pārbaude Pabeigts
30 Dana Zelča, Renāte Ničiporčika, Inese Dundure, Vladislavs malahovskis Fotogrāfs Jānis Zeile 10.01.2022 19.12.2022 Krājuma materiālu papildināšana, fotogrāfiju un priekšmetu izpēte, aprakstīšana Pabeigts
31 Inese Dundure Jura Gaigala tautasdziesmu ilustrācijas 04.04.2022 08.08.2022 Publikācija grāmatā “Jura Gaigala varavīksne”, sast. D. Gaigala, S. Svikša, 2022 Pabeigts
32 Inese Dundure Elgas Pauras mākslas darbi LKM krājumā 08.11.2021 18.04.2022 Izstāde LKM, publikācija grāmatā “Elga Paura”, izd. RMDV, 2022 Pabeigts
33 Evija Vasilevska Latgales podnieku dienu vēsture 03.01.2022 30.12.2023 Publikācija Turpinās
34 Evija vasilevska Keramiķa Pētera Gailuma radošais mantojums LKM krājumā 04.01.2021 31.12.2023 Publikācija Turpinās
35 Evija Vasilevska Mākslas zinātnieku Jānis Pujāts (1925- 1988) 06.01.2020 31.12.2023 Publikācija Turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Kaspars Strods “Audriņu traģēdijai 80. Kad nacisti likvidēja gandrīz visus nelielās Latgales sādžas iedzīvotājus” LSM.lv, 02.01.22. 7 lpp.
2 Kaspars Strods “Donats Latkovskis. Okupācijas režīmu cildinātājs, kura dzīve aprāvās koncentrācijas nometnē” LSM.lv, 29.01.22. 6 lpp.
3 Kaspars Strods “Karš un muzejs” Creative Museum, 10.03.22 2 lpp.
4 Kaspars Strods “Latvijas bēgļi Pirmajā pasaules karā. Kā notika repatriācija uz dzimteni” LSM.lv, 12.03.22 8 lpp.
5 Kaspars Strods ””Cilvēcīgais čekists”. Stāsts par Jāzepu Trukšānu” LSM.lv, 16.04.22. 6 lpp.
6 Kaspars Strods “No “Latgales sirds” līdz drupu kalniem. Kā padomju aviācija 1944. gadā sabombardēja Rēzekni” LSM.lv, 18.04.22. 6 lpp.
7 Anna Līpenīte, Kaspars Strods “Rēzeknes skolu vēsture” “Rēzeknes Vēstnesis”, janvāris – oktobris 9 lpp.
8 Vladislavs Malahovskis ““Latgales Māra” ar zeltīto krustu. Ieskats pieminekļa tapšanas vēsturē” “Rēzeknes Vēstis”, 12.08.22. 4 lpp
9 Vladislavs Malahovskis “Kā vēlēja 1. Saeimu Latgalē” “Mājas Viesis”, Nr. 18 (2022) 9 lpp.
10 Vladislavs Malahovskis “Migracja ludności wiejskiej Łatgalii (1920–1934). Wybrane aspekty” Publikācija rakstu krājumā. Izdevējs: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu and Polskie Towarzystwo Historyczne. Zarząd Główny (Polija, 12.2022) 10 lpp.
11 Dana Zelča "Restaurēti Antona Šmulāna keramikas velniņi" "Vietējā Latgales avīze" Nr.48; 2022 1.lpp.
12 Renāte Ničiporčika “Izglītojošā programma par barikādēm” “Rēzeknes vēstis” Nr.5; 18.01.2022 1.lpp
13 Renāte Ničiporčika “Boņuks un Boņuks” “Rēzeknes vēstis” Nr.18; 04.03.2022 1.lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J. Kozule, I. Dundure Digitālais izstādes katalogs Tradicionālā Latgales mākslinieku darbu izstāde Rudens 2022 “Pavards / Puorts” 118 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 D. Zelča "Šmulāna velniņi" 2.lpp.
2 I. Dundure "Klusā daba. Gleznas no LKM krājuma"
3 I. Dundure "Jāzepam Danovskim 85. Pirmais latgaliešu saiets Rēzeknē"
4 I. Dundure "Sniega baltumā"
5 D. Zelča "Boļeslavam Brežgo 135" 2. lpp.
6 A. Līpenīte "Atjaunotajam piemineklim "Vienoti Latvijai"- 30"
7 I. Dundure Ekspozīcija “Latgales māksla”

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

986

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
kolekcijas kartotēka inventāra numuru kārtībā 842
Tematiskā kartotēka 1000
Personu kartotēka 1200

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 19773
Individuālie 6020
Pārējie 4454
Apmeklētāji grupās 9299
Skolēni grupās 3611
Ārzemnieki grupās 340
Pārējie grupās 5348
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

9802

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

315

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2927

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

916

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

37

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

173

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

3332

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

5

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

69

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

11

tai skaitā muzejā:

11

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Renāte Ničiporčika “Latgales keramika” 1 211 Erasmus skolēni
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Anna Līpenīte/Inese Ločmele "1991. gads– barikāžu laiks" 2003 5 90 Vecāko klašu audzēkņi, studenti, u.c. interesentu grupas
2 Ineta Atpile-Jugane/Inese Ločmele „Cilvēka bērns” 2001 5 91 Pamatskolas klašu skolēni u.c. interesentu grupas
3 Inese Ločmele "Latgales Atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij" 2009 10 241 Pamatskolas, vidusskolas klašu skolēni
4 Inese Dundure, Silvija Ribakova, Anastasija Strauta/ Inese Ločmele "Kā top maize?" 1998 17 298 PII audzēkņi, jaunāko klašu skolēni
5 Silvija Ribakova/ Inese Ločmele "Viss par pienu" 2000 5 88 PII audzēkņi, sākumskolas, pamatskolas klašu skolēni
6 Inese Dundure "Pirmo reizi izstādē" 2007 26 468 PII audzēkņi, sākumskolas, pamatskolas klašu skolēni
7 Ineta Atpile-Jugane/Inese Ločmele "Senās rotaļas un spēles" 2003 8 172 PII audzēkņi, sākumskolas klašu skolēni
8 Inese Ločmele, Inga Grīnbauma "24 stundis latgalīts" 2010 6 98 vidusskolas klašu skolēni, studenti
9 Inese Ločmele „Pa „Myužeiguo kalindera" pēdām jeb glītrakstīšana ar spalvu un tinti" 2009 3 51 Sākumskolas, pamatskolas klašu skolēni
10 Vilma Platpīre/Inese Ločmele "Zemes dzīļu noslēpumi" 2005 28 366 Sākumskolas, pamatskolas klašu skolēni u.c.
11 Inese Ločmele “Dzied Circenītis aizkrāsnē” 2011 10 239 Vidusskolas un pamatskolas klašu skolēni
12 Inese Ločmele "Māla pikuča piedzīvojumi" 2008 26 554 Sākumskolas, pamatskolas skolēni, ģimenes, seniori u.c.
13 Inese Ločmele "Satikšanās Rozes pilsētā" 2011 18 412 Sākumskolas, pamatskolas
14 Inese Ločmele-Jansone “Dzimšanas diena muzejā” 2015 1 13 Ģimenes (ar bērniem)
15 Silvija Ribakova, Anastasija Strauta/ Inese Ločmele "Latvijas brīvības cīņas" 1997 4 126 Pamatskolas, vidusskolas klašu skolēni, robežsardzes kadeti
16 Renāte Ničiporčika “Dabas stunda muzejā” 2022 1 25 PII audzēkņi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Ineta Atpile-Jugane/Inese Ločmele “Cilvēka bērns” 2001 1 16 Ģimenes (ar bērniem)
2 Anna Līpenīte/Inese Ločmele “1991. gads – barikāžu laiks” 2003 1 5 Sociālās aprūpes centra klienti
3 Inese Ločmele, Inga Grīnbauma “24 stundis latgalīts” 2011 2 35 Latgales stāstnieku saieta dalībnieki; pedagogi
4 Inese Ločmele-Jansone "Dzimšanas diena muzejā” 2015 1 13 Ģimenes (ar bērniem)
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pasākuma tiešsaiste "Pagātne un šodiena: Audriņu traģēdijai 80" 04.01.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 600 visi interesanti
2 "No Rēzeknes grāmatniecības vēstures" 26.04.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 11 visi interesenti
3 "Zudusī Rēzekne" 10.05.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 13 visi interesenti
4 "Zudusī Rēzekne" 13.05.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 9 skolotāji
5 "Latgales māksla" - pasākums veltīts Starptautiskai Bērnu aizsardzības dienai 01.06.2022 Rēzekne, 18. novembra iela 26 1 80 visi interesenti
6 "Dzeja un māksla" 05.08.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 40 visi interesenti
7 Zinību dienas pasākums "Senā skola" 01.09.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 22 skolēni, vecāki
8 "Atjaunotajam piemineklim "Vienoti latvijai""-30" 16.09.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 45 visi interesenti
9 "LR Saeimai 100. Kā vēlēja 1. Saeimu Latgalē?" 29.09.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 18 visi interesenti
10 Atmiņu pēcpusdiena "A. Masiļūnes grāmatas prezentācija" 07.10.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 59 visi interesenti
11 Lācplēša dienai LR dzimšanas dienai veltīts pasākums -"Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana" 11.11.2022 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102 1 1763 visi interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Latgales Kultūrvēstures muzeja ēku komplekss ar plašo piedāvājuma klāstu (ekspozīcijas, izstādes, pasākumi u.d.c.) pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 2011.g. realizēts projekts "Latgales Kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa rekonstrukcija", kura rezultātā tika nodrošinātas uzbrauktuves,uzstādīts lifts, izveidots atbilstošs sanitārais mezgls, durvis, un muzeja ēku komplekss ar plašo piedāvājumu (ekspozīcijas, izstādes, lasītava, krājuma materiālu izmantošana, muzeja pasākumi u.c.) ir pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Apmeklētāju uzņemšana un pirmreizējo apmeklētāju ar funkcionāliem traucējumiem piesaistīšana.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Daļēja informācijas nodrošināšana ar taustes palīdzību Latgales keramikas ekspozīcijā muzejpedagoģijas ietvaros. Sadarbība ar Rēzeknes Neredzīgo biedrību. Aktuālā informācija pieejama ar Latgales radio, Ef -Ei u.c. radio starpniecību. Turpinās sadarbība ar Rēzeknes Neredzīgo biedrību. Muzejpedagoģiskā nodarbība "Māla pikuča piedzīvojumi" piemērota un vadīta cilvēkiem ar redzes traucējumiem (trauku tipi, rotājuma izziņa, izmantojot tausti, veidošana u.c.). Regulāri tiek izsūtīta aktuālā informācija elektroniskā veidā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkai. Turpināt sadarbību, vadot izstrādāto muzejpedagoģisko nodarbību, piedaloties Rēzeknes Neredzīgo biedrības organizētajos pasākumos.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Kontakti ir nodibināti ar Latvijas nedzirdīgo biedrības Rēzeknes centru, nedzirdīgo biedrība aktīvi līdzdarbojas, iesaistoties muzejā rīkotajās izstādēs, aktuālā informācija tiek izsūtīta pa e-pastu, ir pieejama Internet portālos, reizēm LTV1 Novadu ziņās ar surdotulkojumu par aktualitātēm muzejā. Regulāri tiek izsūtīta aktuālā informācija elektroniskā veidā Latvijas nedzirdīgo biedrības Rēzeknes centram, nedzirdīgo biedrība aktīvi līdzdarbojas, organizējot muzeja grupu apmeklējumus un nodrošinot surdotulkojumu Turpināt sadarbību, regulāri informēt Latvijas nedzirdīgo biedrības Rēzeknes centru par aktualitātēm muzejā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

28

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

24

Tai skaitā no muzeja krājuma:

10

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Latgales māksla" LKM budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Projekts: “Polijas un kaimiņvalstu lauku iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās dzīves pārmaiņas starpkaru periodā” Pētījumu veikšana (pētījums un raksta sagatavošana par Latgales lauku iedzīvotāju migrāciju (1920–1934)) 06. - 12. 2022 K. Kluka vārdā nosauktais Lauksaimniecības muzejs Cečanovecā Cečanoveca Polija
2 Reģionālā vēsture, identitāte un attīstība Austrumeiropā Pētījumu veikšana (Latgales identitāte Latvijas kontekstā) 25.08.2022 Libors Jelens, pētnieks politiskajā ģeogrāfijā; Prāgas Kārļa universitāte. Prāga Čehija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sarakste ar Soltanu dzimtas pārstāvjiem no Polijas un Kanādas par Prezmas muižas vēsturi, par materiāliem no Romeru-Soltanu dzimtas vēstures pētījuma Kopīgi saskares punkti dzimtu pētniecībā, paralēles starpvalstu mākslas vēsturē,A.Soltanes- Romeres personības padziļināta pētniecība 04.01.2021 - 30.12.2021 Rēzeknes poļu biedrība, Polijas vēstniecība Latvijā, Ārlietu ministrija Polija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde “Tikšanās. Mākslinieces: Sofija Romere un Anna Romere” sadarbībā ar Šauļu “Aušros” muzeju (Lietuva) Latgales Kultūrvēstures muzejā Kopīgi saskares punkti dzimtu pētniecībā, paralēles starpvalstu mākslas vēsturē 09.09.2020 - 07.11.2020 Šauļu “Aušros” muzejs Šauļi Lietuva
2 Piedalīšanās ar 2 referātiem grāmatu gadatirgū LITEXPO Viļņā ar prezentāciju “Annas Soltanes-Romeres dzīve un daiļrade” Janopoles Rommeru dzimtas pētniecība 20.01.2020 - 21.01.2020. Šauļu “Aušros” muzejs Viļņa Lietuva
3 Piedalīšanās gleznotāja Osvalda Zvejsalnieka māksla izstādes “Terra Vitae” atklāšanā Rēzeknes pilsētas pašvaldības delegācijas sastāvā Oršu (Baltkrievija) Iepazīstināšana ar Latgales vēsturi, kultūrvēsturi, valodu 12.01.2020 - 13.01.2020. Oršu (Baltkrievija) pašvaldība Baltkrievija
4 Mākslas izstāde “Ziemeļu tilts”, autores Anita Meldere (Latvija) un Beāte Jersvolla (Norvēgija) Latgales Kultūrvēstures muzejā Starpkultūru mijiedarbe un saskares punkti, to krustošanās 25.09.2020 - 31.10.2020. Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā Norvēģija
5 A.Soltanes-Romeres dienasgrāmatas sagatavošana (datorversijas izveide) tulkošanai no poļu valodas uz latviešu valodu A.Soltanes- Romeres personības padziļināta pētniecība 2020 Rēzeknes poļu biedrība, Polijas vēstniecība Latvijā Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēku komplekss Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne Pašvaldības īpašums 2011
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2240

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 695
Krājuma telpas 513
Pārējās telpas 1032
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Deju vakari
Konferences, semināri
Konferences, semināri
Kino seansi
Kino seansi
Mākslas izstādes
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: