Kontaktinformācija

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Anastasija Strauta

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dana Zelča 64622464 29480819 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Latgales Kultūrvēstures muzejs dibināts 1958. g. 16. septembrī, pildot Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēli Nr. 861 „Par Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāles atvēršanu Rēzeknē”. 1959. gada maijā Rēzeknes Novadpētniecības muzejs pirmo reizi tiek atvērts apmeklētājiem. No 1960.gada 1. janvāra muzejs darbojas pastāvīgi kā Rēzeknes Novadpētniecības muzejs. 1990. gadā, atbilstoši muzeja krājuma kolekciju raksturam un darba saturam, muzejs tika pārdēvēts par Latgales Kultūrvēstures muzeju (Rēzeknes pilsētas TDP izpildkomitejas lēmums Nr. 155).

Misija:

Latgales Kultūrvēstures muzejs pastāv, lai ar muzejiskiem līdzekļiem veidotu Rēzeknes kā Latgales sirds tēlu un atspoguļotu tās vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām, pētītu kultūrvēstures procesus Latgalē, tā radot interesi par reģionu visā sabiedrībā un kļūstot par nozīmīgu tūrisma objektu.

Darbība:

Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kas veic materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšanu, uzkrāšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, veidojot sabiedrībā izpratni un interesi par vēstures un kultūras tradīcijām un to attīstību Latgalē. Darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu. Muzejā darbojas 4 nodaļas: krājuma, kultūrvēstures, mākslas un saimniecības nodaļa.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rēzeknes valstspilsētas domes mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, izglītībā, kultūrā, ekonomikā, veselības aprūpē, sportā, tūrismā u.c. Sadaļā KULTŪRA atrodama informācija par muzeju, darba laiku, muzeja aktivitātēm, pastāvīgajām ekspozīcijām, ekspozīciju valodu, muzejpedagoģiskajām programmām un saite uz virtuālo muzeju www.futureofmuseums.eu. Sadaļā TŪRISMS atrodama informācija par muzeja atrašanās vietu, piedāvājumu, darba laiku, pakalpojumu maksu, kontaktiem, vēsturi, aktualitātēm, pastāvīgajām ekspozīcijām, mākslas izstādēm, muzejpedagoģiskajām programmām, muzeja lasītavu, muzeja krājuma kolekcijām. Sadaļā PILSĒTA, apakšsadaļā VIRTUĀLĀ TŪRE, MUZEJS- iespēja virtuāli apmeklēt muzeju.

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti un pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" reklāmas speciālists sagatavo informāciju, to aktualizē Rēzeknes pilsētas domes mājas lapas administratori

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

486186

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

55A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

LgKM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs"

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā - no 1. jūnija līdz 31. augustam - izstāžu zāles un ekspozīcijas atvērtas pēc vasaras darba laika: trešdienās- sestdienās 10:00-18:00; svētdienās 11:00-17:00; pirmdienās, otrdienās - slēgtas (pieejams grupām ar iepriekšējo pieteikšanos). No 1. septembra līdz 31. maijam - no otrdienas līdz sestdienai izstāžu zāles un ekspozīcijas apmeklētājiem atvērtas 10:00-18:00; svētdienās, pirmdienās - slēgtas. Ekspozīcija "Latgales māksla" (Mākslas nams, 18.novembra iela 26)- otrdienās, trešdienās 10.00- 18.00, sestdienās 10.00- 16.00, trešdienās, ceturtdienās (ekspozīcija apskatāma, iepriekš piesakoties), pirmdienās, svētdienās- slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
3 Muzeja darbinieku sniegtās mutiskās konsultācijas Iespēja bez maksas saņemt muzeja speciālistu konsultācijas
4 Ģimenes sestdiena ( vecāki un/vai vecvecāki ar bērniem) Katra mēneša 1. sestdienā ieeja muzejā brīva.
6 Ekspozīcijas muzejā. Pilsētas vēstures ekspozīcija "Rēzekne laikmetu griežos". Latgales keramikas ekspozīcija "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" Pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1. un 2. grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
7 Latgales glezniecības ekspozīcija "Latgales māksla", kas eksponēta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā Pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1.un 2.grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
8 Izstādes muzejā Ikmēneša izstādes muzejā; pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālām skolām, politiski represētajām personām, 1.un 2.grupas invalīdiem - ieeja brīva; Rēzeknes pensionāru dienas centra grupām - otrdienās ieeja brīva; Rēzeknes pilsētas un novada pensionāriem - sestdienās ieeja brīva; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem - ieeja brīva; Ar rēzeknieša karti - ieeja brīva.
9 Izstādes Covid - 19 pandēmijas laikā. Digitālā priekšmetu prezentācija skatloga ekrānā un krājuma priekšmetu izstāde muzeja logu vitrīnās. Iespēja bez maksas no ārpuses, kad muzejs slēgts apmeklētājiem, apskatīt izvietotos priekšmetus un informāciju skatlogos.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzejpedagoģiskā programma "Māla pikuča piedzīvojumi" Došanās ceļojumā Latgales keramikas valstībā kopā ar tās pārvaldnieku Māla pikuci, sajūtot, sasmaržojot, saklausot māla brīnumainās pārvērtības. Nodarbības otrajā daļā veidošana mālā. Katram skolēnam 2,00 EUR
2 Muzejpedagoģiskā programma "1991. gads– barikāžu laiks" Nodarbībā tiek padziļinātas zināšanas par 1991. gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, akcentējot novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos. Katram skolēnam 2,00 EUR
3 Muzejpedagoģiskā programma "Pašiem sava ābece" Nodarbība paredzēta 1.klašu skolēniem, kuri apgūst pirmo skolas grāmatu. ĀBECE ir grāmata, kas iemāca visus burtiņus un paver ceļu uz plašo zinību pasauli. Pirmklasnieki iepazīs gan latviešu, gan latgaliešu ābeces, iejūtoties senās skolas stundu gaitā. Katram skolēnam 2,00 EUR
4 Muzejpedagoģiskā programma „Cilvēka bērns" Sirsnīgais, asprātīgais Bonifācijs Paulāns jeb Boņuks uzrunā skolēnus ar rakstnieka J.Klīdzēja romāna ”Cilvēka bērns” un kinorežisora J.Streiča tāda paša nosaukuma kinofilmas palīdzību. Nodarbībā iepazīstami priekšmeti, kas saistīti ar populāro latgaliešu filmu un tās varoņiem. Katram skolēnam 2,00 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "Dzied circenītis aizkrāsnē" Ko pārdzīvoja uz tālo Sibīriju aizvestie bērni? Skolēni aicināti iepazīt šo bērnu likteni un iejusties viņu ikdienas dzīvē. Katram skolēnam 2,00 EUR
6 Muzejpedagoģiskā prgramma "Latvijas brīvības cīņas" Nodarbība ar ieskatu Latvijas valsts dibināšanas un Latviešu brīvības cīņu vēsturē, prāta spēļu un praktisku uzdevumu veikšana grupās – brīvības cīņu personību iepazīšana. Katram skolēnam 2,00 EUR
7 Muzejpedagoģiskā programma "Latgales atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij" Nodarbības laikā skolēni uzzinās Latgales atbrīvošanas pieminekļa celšanas vēsturi, iepazīs Latgales simbola - tautā saukta par Māras pieminekli - pārmaiņas laikmetu gaitā, paši varēs salikt pieminekļa modeli. Katram skolēnam 2,00 EUR
8 Muzejpedagoģiskā programma "Talka Latgales sētā" Kas ir talka? Ir ražas talkas, pātaru talkas, malkas talkas u.c. Skolēni ielūkosies lauku sētas darba ritmā saskaņā ar gadalaikiem un dabu. Aplūkos muzeja krājumā esošos darbarīkus, iepazīstot lauku darbus, tradīcijas, kā arī spēlēs interaktīvu izglītojošu spēli " Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā". Katram skolēnam 2,00 EUR
9 Muzejpedagoģiskā programma "Kā top maize?" Iespēja piedalīties improvizētā maizes tapšanas procesā, izmantojot senos darbarīkus. Nodarbības laikā skolēni skatās videostāstu "Nu gryuda leidz maizis klaipam", iepazīstot grūto ceļu no grauda iesēšanas zemē līdz maizes šķēlei uz galda. Pēc čakli padarīta darba visus gaida kopīga maltīte pie lielā saimes galda, dzerot zāļu tēju un izgaršojot maizi. Katram skolēnam 2,00 EUR
10 Muzejpedagoģiskā programma "Viss par pienu" Kāpēc piens ir balts un tik veselīgs? Kā senāk pārstrādāja pienu? Ko mūsdienās ražo no piena? To visu skolēni uzzinās nodarbībā, turklāt iepazīsies arī ar videostāstu "Piena ceļš" un uzzinās, kā tiek gatavots biezpiens, sviests u.c. tik gardie piena produkti. Katram skolēnam 2,00 EUR
11 Muzejpedagoģiskā programma "Pirmo reizi izstādē" Iespēja jaunāko klašu skolēniem apmeklēt mākslas izstādi muzejā, kur bērni mācās pirmās iemaņas gleznu, skulptūru vai citu mākslas darbu apskatē, kā arī paši mēģina iejusties mākslinieka un mākslas kritiķa lomā. Katram skolēnam 2,00 EUR
12 Ekspozīcijas muzejā. Pilsētas vēstures ekspozīcija "Rēzekne laikmetu griežos". Latgales keramikas ekspozīcija "Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums" Pieaugušajiem - 2.00 EUR, Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
13 Latgales glezniecības ekspozīcija "Latgales māksla", kas eksponēta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā Pieaugušajiem - 2.00 EUR, Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
14 Muzeja speciālisti piedāvā uz muzeja krājuma materiālu bāzes sagatavotas lekcijas Muzejā - grupai līdz 30 cilvēkiem - 15,00 EUR; Ārpus muzeja- grupai līdz 30 cilvēkiem - 20,00 EUR + ceļa izdevumi
15 Muzeja telpu noma. Izstāžu- konferenču zāles, lektorija zāle, halle 36,00 EUR (1. stāvs un 3.stāvs) (1 st.)- izstāžu- konferenču zāle; 26,00 EUR (2 st.) - lektorija zāle; 15,00 EUR (1 st.) - halle;
16 Muzejpedagoģiskā programma "Māla pikuča piedzīvojumi"(cilvēkiem ar redzes traucējumiem) Nodarbības laikā nodrošināta Latgales keramikas ekspozīcijas interaktīva iepazīšana, izmantojot tausti (saimniecības trauku tipi, svilpaunieki), rotājumi, veidošana mālā. Katram skolēnam 2,00 EUR
17 Muzejpedagoģiskā programma "Senās rotaļas un spēles" Spēles un rotaļas ir neatņemama sastāvdaļa bērna attīstībā. Iešana rotaļās pozitīvi sekmē sava „es” apzināšanos, ieaudzinot tādas īpašības kā atjautība, apķērība, atbildība. Nozīmīgi, lai bērns saņemtu gandarījumu un gūtu prieku. Svarīgi ir aktualizēt seno rotaļlietu, spēļu un rotaļu esamību, tādējādi saglabājot folklorisko tradīciju jaunajā paaudzē. Katram skolēnam 2,00 EUR
18 Muzejpedagoģiskā programma "24 stundis latgalīts" Interaktīvā nodarbībā izsekots līdzi latgalieša darba, dzīves ritmam diennakts garumā, aptverot četrus gadalaikus, tiek demostrēts, ko konkrētajā dienas posmā dara latgaliešu ļaudis. Nodarbības laikā ielūkojamies tradīcijās , sadzīves paradumos, darbos un godos, sarunājamies latgaliešu valodā un ieklausāmies senos un mūsdienās reti lietotos vārdos. Katram skolēnam 2,00 EUR
19 Muzejpedagoģiskā programma "Pa ""Myužeiguo kalindera" pēdām jeb glītrakstīšana ar spalvu un tinti" Iespēja izmēģināt glītrakstīšanu senajā stilā un uzzināt, kā skolā rakstīja Andryva Jūrdža laikā. Ikviens atkal var kļūt par pirmklasnieku un izbaudīt 19.gs. skolas noskaņas, praktiski izmēģinot seno latgaliešu rakstību un rakstīt ar tintes spalvu. Katram skolēnam 2,00 EUR
20 Muzejpedagoģiskā programma "Satikšanās Rozes pilsētā" Rēzekne ir pilsēta Latgales sirdī un tāpat kā Roma atrodas uz septiņiem pakalniem. Bet ko stāsta leģenda par princesi Rozi un kā tā tiek aktualizēta šodien - to var uzzināt LKM vēstures ekspozīcijā un pārgājienā vai izbraukumā pa pilsētu. Katram skolēnam 2,00 EUR
21 Muzejpedagoģiskā programma "Zemes dzīļu noslēpumi" Nodarbība ar praktisku darbošanos, kur skolēni iejūtas arheologu lomā, veic "izrakumus" un analizē to rezultātu. Tiek pievērsta uzmanība jautājumiem par vides saudzēšanas nozīmi. Katram skolēnam 2,00 EUR
22 Izstādes muzejā Pieaugušajiem - 2.00 EUR; Skolēniem, studentiem - 0,50 EUR
23 Gida pakalpojums tiek piedāvāts latviešu, angļu un krievu valodā muzeja ekspozīciju, izstāžu padziļinātai izpratnei Latviešu val. ( krievu val. 1.- 9.kl.) grupa - (līdz 30 cilvēki) - 10,00 EUR; Krievu val. grupa - (līdz 30 cilvēki) - 20,00 EUR; Angļu val. (grupa līdz 30 cilv.) - 20,00 EUR
24 Audiogids Latgales keramikas ekspozīcijā Audiogids pieejams latviešu, angļu un krievu valodā. Katram apmeklētājam - 2,00 EUR
25 Tematiska izglītojoša nodarbība (ar materiālu izmantošanu) Skolēniem, studentiem - 2,00 EUR, Pārējiem apmeklētājiem- 3,00 EUR
26 Dzimšanas diena muzejā. Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6 – 12 gadi), izvēloties kādu no svinību tēmām: • kopā ar Māla pikuci doties ceļojumā Latgales keramikas valstībā, nokļūt senajā tirgū, sastapties ar labo un nelabo darbu slieksni, muzicēt ar svilpauniekiem un atklāt, ko var uzglabāt lielajos podos; • ar Rēzeknes pilskalna princesi Rozi nosvinēt svētkus. Viņai patīk stāstīt teiksmainus stāstus par greznām pilīm, prinčiem un drosmīgiem bruņiniekiem, meistarot rozītes, ar kurām greznoties un veidot rožu aleju saviem viesiem; • piedalīties „arheoloģiskajos“ izrakumos. Iejušanās arheologa lomā un vēstures pētīšana, burvju atslēgas meklēšana. Varbūt tā noslēpta kādā skreinē? • „Svinam skaisti!“ – dzimšanas dienas programma dāmām un kungiem. Prezentācija un sarunas par saviesīgo un kultūras dzīvi Rēzeknē 20. gs. 30. g.: „Kosmetoloģes Zinaīdas Irbes salonā smaržo pēc jaunākajām Vīnes modes tendencēm pagatavota krēma, uz spoguļa uzgulst pūdera puteklīši... Dāmas kungu pavadībā dosies uz teātra izrādi Tautas pilī... Drīzumā gaidāma virsnieku balle.“ Programmas ilgums līdz 3 stundām. Dalībnieku skaits līdz 15 cilv., bērniem līdz 12 g.v. nepieciešama vismaz viena pieaugušā klātbūtne. Programmā ietilpst izglītojošas aktivitātes muzejpedagoga vadībā kādā no muzeja ekspozīcijām vai izstādēm un kūkas baudīšana atsevišķā telpā (izmaksas par kūku, sulu sedz paši programmas pieteicēji). Iepriekšēja pieteikšanās un papildus informācija par programmas norises kārtību pa tālr. 646 22464 vai muzejs@rezekne.lv Grupa līdz 15 cilv. līdz 2 st 50,00 EUR Par katru nākamo stundu + 10,00 EUR
27 Komercizstāde Skolēni, studenti 1,50 - 3,00 EUR; Pārējie apmeklētāji - 4.00 - 8,00 EUR Ar rīkotāja biļetēm - 20 % no bruto summas
28 Muzejpedagoģiskā programma ārpus muzeja Grupa (līdz 30 cilv.) - 30,00 EUR + ceļa izdevumi
30 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Seno latgaļu dzīvesveids" Programmas gaitā tiek aktualizētas tādas tēmas kā senais latgaļu apģērbs, seno latgaļu rotas, seno latgaļu mājvieta un apmetņu vietas, apbedījumu kultūra, seno latgaļu amatniecība. Skolēniem ir iespēja arī iepazīties ar seno latgaļu rotām no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma un uzzināt, kas, piemēram, ir arhaiskais vienas adatas pinums. Katram skolēnam 2,00 EUR
31 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Laižam čyguonūs!" Muzejpedagoģiskās programmas laikā tiek piedāvāts skolēniem iepazīties ar Latgales maskošanās tradīciju, papildinot maskošanās rituāldarbības ar tradicionālo tautas mūzikas instrumentu un Latgales mutvārdu folkloru par čigānos iešanu apguvi. Katram skolēnam 2,00 EUR
32 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Vai vairāk ir labāk?" Nodarbībā pozicionēta informācijas nozīme un tās priekšrocības attiecībā pret materiālajiem resursiem gan kultūrā, gan tautsaimniecībā. Topošajā programmā, izmantojot robotikas interaktīvos līdzekļus, skolēniem tiek dota iespēja izprast ilgtspējīgas attīstības nozīmi sadzīvē, kā arī atklāts priekštats par tās atstāto ietekmi uz vidi un sabiedrību. Programmas tapšana notikusi pateicoties Izglītības iniciatīvu centra un Latvijas muzeju biedrības atbalstam. Katram skolēnam 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja funkcijas, atbilstoši muzeja profilam un muzeja misijai: - Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšana, uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; - Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; - Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana dažādos pasākumos un intereses radīšana par reģiona kultūru, tās vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 08.02.2013 Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.61 no 08.02.2013.
2. Noteikumi par krājumu Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 06.07.2022 Saskaņots - Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs direktore Jūlija Danilina
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Latgales Kultūrvēstures muzeja plāns Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 29.07.2022 Saskaņots - Rēzeknes valstspilsētas domes izpilddirektora p.i. Voldemārs Platacis
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Latgales Kultūrvēstures muzeja darba kārtības noteikumi 01.02.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ievadinstrukcija darba aizsardzībā 03.01.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija 03.01.2022 Instrukcija Nr.2
2 Instrukcija - rīcība ugunsgrēka gadījumā 03.01.2022 Instrukcija nr. 3
3 Par rīcību gadījumos, ja no automātiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu 03.01.2022 Instrukcija nr.4
4 Lietošanas instrukcija UGD vadības pults BENTL J 424 03.01.2022 Instrukcija nr.5
5 Ugunsdrošības kontrolpaneļa „NX-8” lietošanas instrukcija 03.01.2022 Instrukcija nr.6
6 Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā 03.01.2022 Instrukcija nr.7
7 Elektrodrošības instrukcija neelektriskajam personālam 03.01.2022 Instrukcija nr.8
8 Darba aizsardzības noteikumi telpu apkopējiem 03.01.2022 Instrukcija nr.9
9 Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru 03.01.2022 Instrukcija nr.10
10 Darba drošības noteikumi elektrotehnoloģisko iekārtu apkalpotājiem 03.01.2022 Instrukcija nr.11
11 Darba drošības instrukcija galdniekam 03.01.2022 Instrukcija nr.12
12 Darba drošības instrukcija restauratoram 03.01.2022 Instrukcija nr.13
13 Instrukcija par darba aizsardzību, strādājot ar kokapstrādes iekārtām 03.01.2022 Instrukcija nr.14
15 Instrukcija darbam ar kases aparātu un tam saistīto dokumentāciju 03.01.2022 Instrukcija Nr.15
16 Darba drošības instrukcija zāļu uzraugiem 03.01.2022 Instrukcija nr.16
17 Instrukcija par darba aizsardzības, ugunsdrošības atbildību savā objektā 03.01.2022 Instrukcija Nr. 17

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Projekts: “Polijas un kaimiņvalstu lauku iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās dzīves pārmaiņas starpkaru periodā” Pētījumu veikšana (pētījums un raksta sagatavošana par Latgales lauku iedzīvotāju migrāciju (1920–1934)) 06. - 12. 2022 K. Kluka vārdā nosauktais Lauksaimniecības muzejs Cečanovecā Cečanoveca Polija
2 Reģionālā vēsture, identitāte un attīstība Austrumeiropā Pētījumu veikšana (Latgales identitāte Latvijas kontekstā) 25.08.2022 Libors Jelens, pētnieks politiskajā ģeogrāfijā; Prāgas Kārļa universitāte. Prāga Čehija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sarakste ar Soltanu dzimtas pārstāvjiem no Polijas un Kanādas par Prezmas muižas vēsturi, par materiāliem no Romeru-Soltanu dzimtas vēstures pētījuma Kopīgi saskares punkti dzimtu pētniecībā, paralēles starpvalstu mākslas vēsturē,A.Soltanes- Romeres personības padziļināta pētniecība 04.01.2021 - 30.12.2021 Rēzeknes poļu biedrība, Polijas vēstniecība Latvijā, Ārlietu ministrija Polija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde “Tikšanās. Mākslinieces: Sofija Romere un Anna Romere” sadarbībā ar Šauļu “Aušros” muzeju (Lietuva) Latgales Kultūrvēstures muzejā Kopīgi saskares punkti dzimtu pētniecībā, paralēles starpvalstu mākslas vēsturē 09.09.2020 - 07.11.2020 Šauļu “Aušros” muzejs Šauļi Lietuva
2 Piedalīšanās ar 2 referātiem grāmatu gadatirgū LITEXPO Viļņā ar prezentāciju “Annas Soltanes-Romeres dzīve un daiļrade” Janopoles Rommeru dzimtas pētniecība 20.01.2020 - 21.01.2020. Šauļu “Aušros” muzejs Viļņa Lietuva
3 Piedalīšanās gleznotāja Osvalda Zvejsalnieka māksla izstādes “Terra Vitae” atklāšanā Rēzeknes pilsētas pašvaldības delegācijas sastāvā Oršu (Baltkrievija) Iepazīstināšana ar Latgales vēsturi, kultūrvēsturi, valodu 12.01.2020 - 13.01.2020. Oršu (Baltkrievija) pašvaldība Baltkrievija
4 Mākslas izstāde “Ziemeļu tilts”, autores Anita Meldere (Latvija) un Beāte Jersvolla (Norvēgija) Latgales Kultūrvēstures muzejā Starpkultūru mijiedarbe un saskares punkti, to krustošanās 25.09.2020 - 31.10.2020. Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā Norvēģija
5 A.Soltanes-Romeres dienasgrāmatas sagatavošana (datorversijas izveide) tulkošanai no poļu valodas uz latviešu valodu A.Soltanes- Romeres personības padziļināta pētniecība 2020 Rēzeknes poļu biedrība, Polijas vēstniecība Latvijā Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēku komplekss Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne Pašvaldības īpašums 2011
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2240

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 695
Krājuma telpas 513
Pārējās telpas 1032
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Deju vakari
Konferences, semināri
Konferences, semināri
Kino seansi
Kino seansi
Mākslas izstādes
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Izstādes pārdošanas