Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Janīna Vīksna 26119261 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Māra Bērziņa 64521430 @
Vēsturnieks Ruta Akmentiņa 64521430 @
Ekspozīciju un izstāžu kurators Dace Teilāne 64521430 @
Dokumentu sistēmu vadītājs Jānis Ločmelis 64521430 @
Administrators Inita Irbīte 64521430 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019
2022

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

27985

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A5

Akreditācijas datums:

16.06.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2027

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Trešdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Ceturtdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Piektdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Sestdiena 11:00 16:00 Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Svētdiena Muzejs un izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krājuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 3,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 4,00 EUR "Goda ģimenes apliecības"(3+ Ģimenes kartes) īpašniekiem 50%atlaide no pamata cenas Muzeja izstādes apmeklējums 1,00 EUR
2 Dalība muzeja izglītojošajā programmā Katram dalībniekam 1,00 EUR
Telpu noma:
3 Konferenču zāles noma Stunda 13.46 EUR Diena 107.64EUR
4 Pagraba telpas noma Stunda 15,34 EUR Diena 122,74 EUR
Gida pakalpojumi:
5 Ekskursija Ekskursija grupai līdz 10 personām 20,00 EUR Ekskursija grupai virs 10 personām (katram apmeklētājam) 2,00 EUR
Krājuma materiālu izmantošana:
6 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 2,00 EUR
7 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 8,00 EUR
8 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 20,00 EUR
9 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
10 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
11 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
12 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
13 Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
14 Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
15 Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
16 Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja misija: ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: 1. veicināt un celt vietējās sabiedrības pašapziņu, izpratni un lepnumu par Ziemeļlatgales vēsturi; 2. veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; 3. radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu novada pašvaldības iestādes Balvu Novada muzejs nolikums 24.03.2022 Sēdes prot. Nr.8., 6.§
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 66.-71.punkts 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk. Nr. 01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drosības u.c. noteikumi, ievadinstrukcija 22.10.2020 Rīk. Nr.1.-Nr.16.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01 Attālināti Projekta pieteikuma izstrāde ar mērķi izveidot advancētas kultūras mantojuma objektu attālinātas uzraudzības tehnoloģijas ( tika izstrādāts projekts, atbalstu neguva) 14.12.2022.-14.03.2023. www.lab.blue - kā izstrādes koordinators Dažādu valstu izglītības, zinātnes, konsultatīvās un kultūras iestādes - Fondazione Collodi (Italy), Fondazione Versiliana (Italy), UNISAP (Italy), Università di Firenze (Italy), University of Aveiro (Portugal), University of Warsaw (Poland), Sigma Consulting (Italy), ICOMOS (Georgia), Fundacion Mediterraneo (Spain), Museum Wilanow (Poland), BITCOM (Ukraine), EURECAT (Spain), ETAM (Greece), SMACH (France), CNR (Italy) Itālija
2 Ukrainas pilsētas Balta delegācijas uzņemšana Balvu novadā, iepazīstināšana ar muzeju, kultūrvēsturi, pašvaldības darbu. Turpmāka sadarbība, atbalsta pasākumi. 10.11.2023.-12.11.2023. Plsētas Balta pašvaldības delegācija. Balta Ukraina
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dāvids Holmers "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" fotogrāfiju izstāde, Balvu Novada muzejs Izstāde, sadarbība 03.11.2022. - 28.01.2023. Zviedrijas Karalistes vēstniecība Zviedrija
2 Izstāde Leo Jānis Briedītis.100." Balvu Novada muzejs Izstāde. 03.11.2022. - 28.01.2023. Leo Jāņa Briedīša ģimene. Stokholma Zviedrija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas