Aizpute - Cīrava - Apriķi

Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, Cīravas, Dzērves un Apriķu muižas, kā arī Kurzemes sakrālās mākslas pērli - Apriķu baznīcu.

Maršruta veidi:

kultūras pieminekļi

Garums:

47 km

Pārvietošanās veids:

Ar velosipēdu

Ilgums:

6 st.

Ieteicamais laiks:

maijs - septembris

Grūtības pakāpe:

apmierinošs

Sākums:

Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas centrs

Beigu punkts:

Pēc tūrisma ieskatiem


Der zināt:

Maršruts ved pa autoceļiem ar mazāk intensīvu satiksmi. Ceļa posms Cīrava – Dzērve – Apriķi ir grantēts, pārējais – asfaltēts. Karte, norādes zīmes un velomaršruta marķējuma zīmes svarīgākajos krustojumos palīdzēs orientēties.


Autora mājaslapa:

http://www.aizputesnovads.lv/turisms