Baltinavas muižas parks

Pamatinformācija

Adrese:

Parka iela 5A, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Apraksts:

Parks tika ierīkots 19.gadsimta 30.gados pēc vācu muižnieka Klodta rīkojuma. Zemnieki klaušu kārtā iestādīja kokus, izraka dīķi. Vienlaicīgi tika uzsākta muižas ēku celtniecība. Tā tomēr netika pabeigta un laika gaitā no muižnieku dzīvojamām ēkām nekas nav saglabājies. Ierīkojot parku, tika izveidots īpatnējs parka elements - dabas pulkstenis. Tas sastāvēja no 12 dažādiem pa apli stādītiem kokiem. Pēc koku ēnu krišanas leņķa esot noteikuši laiku. Aplis daļēji ir saglabājies. Jaunierīkotajā parkā barons bija paredzējis zemniekiem sodīšanas vietu - soda siekstu un pēršanas baļķi. Cauri parkam tek neliela upīte - Supenka. Pāri tai bija uzbūvēts arkveida mūra tiltiņš gājēju staigāšanai. Pašlaik tas nav saglabājies. 20.gs. sākumā muižu kopā ar parku nopirka krievu tirgotājs Agarkovs, bet 1912.g. to pārņēma kāds turīgs zemnieks Ločmelis. Lielus zaudējumus parkam atnesa kara laiks, jo tā teritorijā bija apmeties vāciešu garnizons: cēla barakas, nocietinājumus un izcirta kokus. Pēc Lielā Tēvijas kara parka teritorijā apmetās MTS, bet pēc tā likvidācijas 1958.gadā mākslīgās apsēklošanas stacija. Līdz pat 1979.g. parka teritorijā ganījās buļļi, parks aizauga ar krūmiem un nezālēm. Kad par parka saimnieku kļuva padomju saimniecība „Baltinava”, sākās parka sakopšanas darbi. Īpaši nopelni nolaistā muižas parka atjaunošanā ir saimniecības agronomam Jānim Aleksandrovam, ar kura iniciatīvu tika sakopti zālāji, iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, ierīkots žogs.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Muižas parks un estrāde