Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Kārsavas iela 10, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Apraksts:

Valsts nozīmes Arhitektūras piemineklis. Celta 1901.gadā no ķieģeļiem, 19 m gara un 8 m plata. Iesvētīta „Spaso-Preobraženskaja" godam. Baznīcas jumtu rotā zvanu tornis un četri kupoli ar apzeltītiem krustiem. 1922. - 1929.gadā baznīcas iekšpusi izkrāsoja, uzbūvēja divus mūra lieveņus, virs baznīcas ieejas vārtiem ierīkoja ķieģeļu torni ar krustu. Baznīca ir 20.gs. sākuma raksturīga reģionālā eklektisma celtne ar stilizētiem krievu arhitektūras apdares elementiem. Tajā veiksmīgi savienotas senkrievu, neobizantiešu un neogotikas arhitektūras formas. Baznīca būvēta no plēstiem laukakmeņiem un apdarināta ar dekoratīvām sarkano ķieģeļu detaļām.

Informācija citās tīmekļvietnēs: