Pamatinformācija

Adrese:

Bēnes iela 29, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Apraksts:

Auces Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Pirmos dievkalpojumus Aucē privātās mājās sāka noturēt 1930.gadā Jelgavas draudzes prāvests K.Jasenas, bet vēlāk Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes vikārs Juris Pudāns. 1936.gadā par K.Jasenas vikāru nozīmēja jauniesvētīto priesteri Leonu Kundziņu, kuru prāvests nosūtīja uz Auci, lai tur nodibinātu draudzi un uzceltu dievnamu. Šajā gadā sākta metriku grāmatu vešana. L.Kundziņš noīrēja četru istabu dzīvokli, kur noturēja dievkalpojumus un arhibīskapa Antonija Springoviča Kūrijas uzdevumā Auces pilsētas valdei pieprasīja zemi baznīcas celtniecībai. Valde piešķīra 0,9 ha zemes, uz kuras, 1937.gadā nodibinot draudzi, uzsākta dievnama celtniecība. Būvplānu izstrādājis Jelgavas būvinspektors Reizāns. Ēkas pamatiem nepieciešamos akmeņus saveduši draudzes locekļi. Mežniecībā nopirkuši par 200 latiem 120 m 3 kokmateriālu, kurus izveduši un sazāģējuši arī draudzes locekļi. Finanses celtniecībai ziedojuši draudzes locekļi, labdari no Daugavpils un Jelgavas, kā arī priesteris Kundziņš. Baznīca ir koka celtne, 20 metrus gara, 10 metrus plata un 2,5 metrus augsta ēka ar skārda jumtu bez torņa. Virs ieejas uz jumta ir dzelzs krusts. Kopējā mājas platība ir 200 m 2. Ēka ar šķērssienu ir sadalīta uz pusēm, kuras vienā galā ir baznīca, bet otrā — dzīvoklis un sakristeja. No ārpuses baznīca ir apšūta ar dēļiem, bet pie ieejas ir 1950.gadu beigās uzbūvēts vējtveris. Dievnamu ietver dārzs, ko noslēdz metāla žogs. Dārzā ir uzstādīts liels Misiju krusts. Aplūkojama Dievmātes grota, kur parādījusies Svētā Marija.

Informācija citās tīmekļvietnēs: