Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013472

Adrese:

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29630541 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Latvijas Nacionālais arhīvs
Elektroniskais katalogs Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Bogdanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0651

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

870A

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka ir arhīvniecības nozares speciālā bibliotēka. Tās misija ir apkopot un sakārtot arhīvu sistēmas darbībai nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieeju arhīvniecības, dokumentu pārvaldības un vēstures nozares literatūrai un radīt piemērotus apstākļus šīs informācijas izmantošanai, sistēmas darbinieku kvalifikācijas celšanai un profesionālajai apmācībai, kā arī citu bibliotēkas lietotāju informatīvo vajadzību apmierināšanai. Bibliotēkas uzdevums ir veikt arhīvniecības un vēstures nozares, kā arī dokumentu pārvaldības iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, kataloģizēšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošināt informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas darbība, krājums un pakalpojumi galvenokārt ir orientēti uz arhīvu sistēmas darbiniekiem, bet lietotāji ir arī vēstures pētnieki, studenti un citi interesenti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Otrdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Trešdiena 15:00 18:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Piektdiena 09:00 15:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Papildu informācija:

Realizējot energoefektivitātes pasākumus 2022.-2023.gada apkures sezonā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2023.gada 1.aprīlim klientus klātienē pieņem šādās darba dienās: trešdiena un ceturtdiena, nemainot klientu pieņemšanas kārtību un pieņemšanas laikus.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar elektronisko katalogu un arhīvniecības datu bāzēm
2. Ekskursijas Eksursija pa bibliotēku
3. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu informācijas resursu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tel. 29630541. Mājas abonements ir pieejams tikai Latvijas Nacionālā arhīva darbiniekiem
4. Jaunieguvumu apskats Reizi trijos mēnešos lasītavā tiek organizēta jaunieguvumu izstāde
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - 1971.gada un jaunāks izdevums A4, A5 formāts - 0,10
2. Kopēšana - 1951.-1970.gada izdevums A4, A5 formāts - 0,80
3. Kopēšana - 1900.-1950.gada dokuments A4, A5 formāts - 1,00
4. Kopēšana - 1800.-1899.gada izdevums A4, A5 formāts - 1,20
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu iela 11 Valsts īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

252

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

47

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Pārējie:

46

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

231

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

228

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

902

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

24

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 677
Seriālizdevumi 129
Kartogrāfiskie materiāli 12
Nepublicētie dokumenti 84

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

31

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

104399

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 30 53541
Seriālizdevumi 19756
Kartogrāfiskie materiāli 65
Nošizdevumi 45
Sīkiespieddarbi 25000
Nepublicētie dokumenti 4360
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1597
Elektroniskais krājums (summa) 1 35
Citi elektroniskie resursi 1 35

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1