Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013472

Adrese:

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29630541 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Latvijas Nacionālais arhīvs
Elektroniskais katalogs Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Bogdanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0651

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

870A

Akreditācijas datums:

18.05.2022

Akreditācijas termiņš:

18.05.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka ir arhīvniecības nozares speciālā bibliotēka. Tās misija ir apkopot un sakārtot arhīvu sistēmas darbībai nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieeju arhīvniecības, dokumentu pārvaldības un vēstures nozares literatūrai un radīt piemērotus apstākļus šīs informācijas izmantošanai, sistēmas darbinieku kvalifikācijas celšanai un profesionālajai apmācībai, kā arī citu bibliotēkas lietotāju informatīvo vajadzību apmierināšanai. Bibliotēkas uzdevums ir veikt arhīvniecības un vēstures nozares, kā arī dokumentu pārvaldības iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, kataloģizēšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošināt informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas darbība, krājums un pakalpojumi galvenokārt ir orientēti uz arhīvu sistēmas darbiniekiem, bet lietotāji ir arī vēstures pētnieki, studenti un citi interesenti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Otrdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Trešdiena 15:00 18:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Piektdiena 09:00 15:00 Pēc iepriekšēja pieraksta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar elektronisko katalogu un arhīvniecības datu bāzēm
2. Ekskursijas Eksursija pa bibliotēku
3. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu informācijas resursu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tel. 29630541. Mājas abonements ir pieejams tikai Latvijas Nacionālā arhīva darbiniekiem
4. Jaunieguvumu apskats Reizi trijos mēnešos lasītavā tiek organizēta jaunieguvumu izstāde
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu iela 11, Rīga Valsts īpašums 1640 6538
Teritorijas kopējā platība (m2):

1470

Papildu informācija par ēkām:

Ēkas Šķūņu ielā 11, Rīgā iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

252

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

53

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

72491

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 220
Pieaugušie 219
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1
Virtuālais apmeklējums 72271
Digitālie pakalpojumi 72271
Bibliotēkas tīmekļa vietne 830
Tiešsaistes kataloga izmantošana 71441

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

895

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 883
Grāmatas 544
Seriālizdevumi 231
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nepublicētie dokumenti 102
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 12
Citi digitāli resursi 12
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

65

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

104464

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 64 104462
Grāmatas 64 0 53605
Seriālizdevumi 19756
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 65
Nošizdevumi 45
Sīkiespieddarbi 25000
Nepublicētie dokumenti 4360
Pārējās krājuma vienības 1597
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 2
Citi digitāli resursi 1 2

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1