Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013472

Adrese:

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29630541 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Latvijas nacionālā arhīva mājas lapa
Elektroniskais katalogs Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Kude

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0651

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

870

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1984

Darbība:

Bibliotēka nodrošina ar arhīvniecības nozares un vēsturisko informāciju Latvijas Nacionālā arhīva darbiniekus, valsts un privāto iestāžu arhīvu darbiniekus un lietvežus. Bibliotēku izmanto dažādu valstu vēsturnieki, zinātnieki, pētnieki un dažādi interesenti meklējot informāciju par Latvijas vēsturi, Latvijas iestāžu vēsturi, ģenealoģiju, kultūru saistītās jomās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Otrdiena 09:00 17:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Trešdiena 15:00 18:00 Pēc iepriekšēja pieraksta
Piektdiena 09:00 15:00 Pēc iepriekšēja pieraksta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar elektronisko katalogu un arhīvniecības datu bāzēm
2. Ekskursijas Eksursijas pa bibliotēku
3. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu informācijas resursu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pa tel. 29630541. Mājas abonements ir pieejams tikai Latvijas Nacionālā arhīva darbiniekiem
4. Jaunieguvumu apskats Reizi trijos mēnešos lasītavā tiek organizēta jaunieguvumu izstāde
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - 1971.gada un jaunāks izdevums A4, A5 formāts - 0,10
2. Kopēšana - 1951.-1970.gada izdevums A4, A5 formāts - 0,80
3. Kopēšana - 1900.-1950.gada dokuments A4, A5 formāts - 1,00
4. Kopēšana - 1800.-1899.gada izdevums A4, A5 formāts - 1,20
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

252

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

37

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

136

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

121

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

594

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

162

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 483
Seriālizdevumi 42
Nepublicētie dokumenti 57
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

44

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

104370

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 38 53509
Seriālizdevumi 1 19755
Kartogrāfiskie materiāli 65
Nošizdevumi 45
Sīkiespieddarbi 25000
Nepublicētie dokumenti 4360
Pārējie dokumenti 1597
Elektroniskais krājums (summa) 5 39
Citi elektroniskie resursi 5 39

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1